Arama

4 asırlık yönetim merkezi: Topkapı Sarayı’nın bölümleri

Topkapı Sarayı, üç kıtaya hükmeden Osmanlı Devleti'nin yönetim merkeziydi. 400 yıl boyunca Devlet-i Aliyye'yi ilgilendiren kararlar burada alındı; divan toplantıları burada gerçekleştirildi, idari yönetimi gerçekleştirecek devlet ricali burada bulunan mektepte yetiştirildi. Dünyanın en büyük sarayı olan; divan, medrese, cami, hazine odaları, mutfaklar, köşkler ve Mukaddes Emanetleri barındıran Topkapı Sarayı'nın bölümlerini ve bu bölümlerin o dönemdeki işlevlerini derledik.

  • 1
  • 15
TOPKAPI SARAYI NE ZAMAN İNŞA EDİLDİ?
TOPKAPI SARAYI NE ZAMAN İNŞA EDİLDİ?

Saray, Üsküdar ve Haliç'e bakan ve her yöne hâkim olması nedeniyle şehri gören bir konumda, 70 dönümlük bir alana kuruldu.

📌 Topkapı Sarayı'nın inşasına 1465 yılında başlandı. Yıllar içinde çeşitli ilaveler yapılarak devlet teşkilatına ve kullanım ihtiyacına uygun olarak şekillendirildi.

  • 2
  • 15
ADINA NEDEN ‘TOPKAPI’ DENİLDİ?
ADINA NEDEN ‘TOPKAPI’ DENİLDİ?

Deniz tarafında bulunan ve yanlarında topların bulunması nedeniyle Toplu Kapı denilen köşk nedeniyle Top Kapısı Sarayı olarak anıldı.

Hanedana ev sahipliği yapan Osmanlı Sarayları…

  • 3
  • 15
TOPKAPI SARAYI’NIN KAÇ KAPISI VAR?
TOPKAPI SARAYI’NIN KAÇ KAPISI VAR?

Topkapı Sarayı'nın dışarıya açılan kapısı olarak bilinen Bâb-ı Hümâyun, sarayın birinci kapısıdır.

📌 Bizans dönemi surlarına dayanarak sarayı çevreleyen sur ile birlikte, ilk inşaat sırasında yapıldığı kabul edilir.

  • 4
  • 15
TOPKAPI SARAYI KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞUR?
TOPKAPI SARAYI KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞUR?

Topkapı Sarayı üç ana avlu ve üç abidevi kapı etrafında şekillenmiştir. Birinci kapı Bâb-ı Hümâyun, ikinci kapı Bâbüsselâm, üçüncü kapı Bâbüssaâde'dir. Bâb-ı Hümâyun ile Bâbüsselâm arasındaki büyük meydan, sarayın ihtiyaçlarını karşılayan birimlerin ve çalışanların bulunduğu kısımdır.

📌 Ayrıca halkın ve askerin girip çıkabildiği bir meydan özelliği gösterir. Alay Meydanı da denilen bu bölüm, Cülûs, Cuma Selamlıkları ve bayram törenleri esnasında törene katılan devlet adamlarının ve yeniçerilerin beklediği bir alandır.

  • 5
  • 15
İDARİ VAZİFELİLER ‘BÎRUN’DA BULUNURDU
İDARİ VAZİFELİLER ‘BÎRUN’DA BULUNURDU

Saray içinde idari görevleri olan matbah-ı âmire emini, ıstabl-ı âmire emini, arpa emini gibi görevliler, cerrahbaşı, kehhâlbaşı gibi hekimlerle hünkâr imamı, padişah hocası gibi ulemâ sınıfından gelenler Bîrun halkını oluştururlardı.

📌 Bu anlamda saray teşkilatında, Enderun ve Harem dışındaki bütün kısımların Bîrun olarak adlandırıldığı sonucu çıkarılabilir.

Cihan devleti Osmanlı'nın kalbi Topkapı Sarayı fotoğrafları

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN