Arama

4 asırlık yönetim merkezi: Topkapı Sarayı’nın bölümleri

Topkapı Sarayı, üç kıtaya hükmeden Osmanlı Devleti'nin bir zamanlar yönetim merkeziydi. 400 yıl boyunca Devlet-i Aliyye'yi ilgilendiren kararlar burada alındı; divan toplantıları burada gerçekleştirildi, idari yönetimi gerçekleştirecek devlet ricali burada bulunan mektepte yetiştirildi. Dünyanın en büyük sarayı olan; divan, medrese, cami, hazine odaları, mutfaklar, köşkler ve Mukaddes Emanetleri barındıran Topkapı Sarayı'nın bölümlerini ve bu bölümlerin o dönemdeki işlevlerini derledik.

Topkapı Sarayı ne zaman inşa edildi?

📌 Saray, Üsküdar ve Haliç'e bakan ve her yöne hâkim olması nedeniyle şehri gören bir konumda, yetmiş dönümlük bir alan üzerine kuruldu.

📌 Topkapı Sarayı'nın inşasına 1465 yılında başlandı. Yıllar içinde çeşitli ilaveler yapılarak devlet teşkilatına ve kullanım ihtiyacına uygun olarak şekillendirildi.

İstanbul'da inşa edilen ilk Osmanlı sarayı

Adına neden 'Topkapı' denildi?

📌 Deniz tarafında bulunan ve yanlarında topların bulunması nedeniyle "Toplu Kapı" denilen köşk nedeniyle Top Kapısı Sarayı olarak anıldı.

Topkapı Sarayı'nın kaç kapısı var?

📌 Topkapı Sarayı'nın dışarıya açılan kapısı olarak bilinen "Bâb-ı Hümâyun", sarayın birinci kapısıdır. Bizans dönemi surlarına dayanarak sarayı çevreleyen sur ile birlikte, ilk inşaat sırasında yapıldığı kabul edilir.

Hanedana ev sahipliği yapan Osmanlı Sarayları…

Topkapı Sarayı kaç bölümden oluşur?

📌 Topkapı Sarayı üç ana avlu ve üç abidevi kapı etrafında şekillenmiştir. Birinci kapı Bâb-ı Hümâyun, ikinci kapı Bâbüsselâm, üçüncü kapı Bâbüssaâde'dir. Bâb-ı Hümâyun ile Bâbüsselâm arasındaki büyük meydan, sarayın ihtiyaçlarını karşılayan birimlerin ve çalışanların bulunduğu kısımdır.

📌 Ayrıca halkın ve askerin girip çıkabildiği bir meydan özelliği gösterir. Alay Meydanı da denilen bu bölüm, Cülûs, Cuma Selamlıkları ve bayram törenleri esnasında törene katılan devlet adamlarının ve yeniçerilerin beklediği bir alandır.

İdari vazifeliler 'Bîrun'da bulunurdu

📌 Saray içinde idari görevleri olan Matbah-ı Amire Emini, Istabl-ı Amire Emini, Arpa Emini gibi görevliler, Cerrahbaşı, Kehhâlbaşı gibi hekimlerle Hünkâr İmamı, padişah hocası gibi ulemâ sınıfından gelenler Bîrun halkını oluştururlardı.

📌 Bu anlamda saray teşkilatında, Enderun ve Harem dışında kalan bütün kısımların "Bîrun" olarak adlandırıldığı sonucu çıkarılabilir.

Cihan devleti Osmanlı'nın kalbi Topkapı Sarayı fotoğrafları

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN