Arama

Şükrün önemine dair 12 öğüt

Şükür, insanın kendisine verilen nimetlere karşı Allah'a teşekkür etmesidir. Verilen nimetlere şükretmek Müslümanların ahlaki özelliklerindendir. Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette Müslümanların verilen nimetlere şükretmeleri gerektiğini belirtmiş, eğer şükrederlerse nimetini artıracağına dair söz vermiş ve şöyle buyurmuştur: "Rabbiniz şöyle buyurmuştu: "Andolsun, eğer şükrederseniz gerçekten size artırırım ve andolsun, eğer nankörlük ederseniz, şüphesiz, Benim azabım pek şiddetlidir." (İbrahim, 7) Bu sebeple Peygamber Efendimiz (sav) ve sahabiler şükür ve şükretmenin önemi üzerinde çok fazla durmuştur. Sizler için şükrün önemine dair İslam alimlerinin öğütlerini derledik.

📌 "Bir kimse Allah'ın nimetinin yalnız yemeden, içmeden ibaret olduğunu bilirse, onun ameli az olmuş ve azabı hazır olmuş olur."

Ebu Derda

Ümmetin hakimi: Ebu Derda kimdir?

📌 "Bir kul kendisini ibadete verirse Allah Teala onun rızkını göklerden ve yerden geçirerek insanların ellerine teslim eder, onlar da onu işleyerek yenilecek hale getirirler, sonra o rızık, kula verilir. O kul rızkı alınca şükür kendisine vacip olur, eğer şükretmezse, hamde layık olan Allah o rızkı kendisine şükredecek olan fakir kullara verir."

Enes Bin Malik

Enes bin Malik kimdir? Enes bin Malik'in rivayet ettiği hadisler...

📌 "Bir kimse Allah'ın nimetini kalbiyle bilip, diliyle hamdederse, bu hamdi tamam olmadan Allah onun nimetini artırır. Çünkü Hak Teala, "And olsun eğer siz şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım." Nimeti anlatmak nimetin şükründendir."

Fudayl b. İyad

Şükür nedir, nasıl yapılır? İslam'da şükretmenin önemi...

📌 "Şükür bizzat murad edilirken sabır başkasından dolayı murad edilmektedir. Sabır, şükre götürdüğü için övülür. O halde sabır, şükrün hizmetçisidir."

İbn-i Kayyım El Cevziyye

Rihle: İlim için yapılan seyahatler

📌 "Nimete şükür ile ulaşılır. Şükürle nimet artar. Şükür ile nimet bir arada bulunurlar. Kuldan şükür kesilmedikçe, Allah'tan da nimetin artırılması kesilmez."

Hz. Ali (r.a.)

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN