Arama

Sonsuz bir yaşam: Ahiret hayatı

Dünya üzerinde şahit olduğumuz olumsuzlukların hepsinin temelinde insanoğlunun Allah Teala ile olan bağını yitirmesi, geçici bir varlık olduğunu idrak edememesi ve bunlardan dolayı ahiret inancının zayıflaması var. Dini değerlerden uzaklaşmanın özgürleşmek olarak lanse edildiği bir dönemde, insanın Allah (CC) ile kuracağı o emsalsiz bağın en önemli düğümü sonsuzluğun simgesi olan ahiret hayatı...

🔹 Hayatımız, yaşantımızı sürdürdüğümüz dünya, yaratılmış tüm mahlukat bir gün yok olacak ve nihayet kıyamet kopacak. Bu dehşet dolu günün ardından ise sonsuz hayatımız olan "ahiret" başlayacak.

🔹 Bu ikinci hayatımız nihayeti olmayan, günümüzden düşündüğümüzde hudutlarını tespit edemeyeceğimiz gerçek evimiz, yuvamızdır.

İslam alimlerinden öğütler

🔹 Burası rüyanın hakikate dönüştüğü, müminlere vaad edilen güzelliklerin verileceği başka bir boyut, müminlerin hasreti le tutuştukları ukbadır.

🔹 Bu hayat öyle bir iklimdir ki yolculuğun ilk adımı doğum, dünya safhasındaki son adımı ise ölümdür. Ahiret açısından değerlendirildiğinde ölüm güzel bir şahitlik, ahiret hayatına başlangıçtır.

İmanın Esasları: Birin Beş Hali

(Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri) bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir; âhiret yurduna gelince işte asıl hayat odur; keşke bunu bilselerdi!

Ankebût Suresi - 64. Ayet

Ankebût Suresi - 64. Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın

Ankebût Suresi - 64. Ayet Tefsiri

◼ Putperestlerin anılan tutumu benimsemelerinin temelinde dünya tutkusunun bulunduğuna işaret edilmektedir. Aslında bu durum birçok inkârcı için de geçerlidir. Çünkü din yasalar bütünüdür; buyruk ve yasakları vardır ve bunlar insanın arzularını sınırlar. Bu noktada insan bir ikilemle karşı karşıya kalır: Aklının ve vicdanının buyruklarını nefsânî isteklerine hâkim kılanlar iradelerini inançlarıyla bütünleştirir; dinin buyruk ve yasaklarının mâkul, değerli ve uyulması gerekli ödevler olduğuna hükmederler.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

🔹 Dünya hayatının geçiciliği Kur'an-ı Kerim'de bizzat Allah Teala (CC) tarafından dile getirilmiş, Resulullah (SAV) hadislerinde bu hakikati dillendirerek müminlerin nihayetsiz olana hazırlık yapmasını gerektiğini vurgulamıştır.

🔹 Bu itikada sahip olmanın ilk kapısı imandır. İman sahibi bir Müslümanın ahiret algısı, fıtratının doğal bir gereği olduğu gibi eylemlerinin neticesini de etkileyen dini bir vicdandır.

🔹 Gönlünü Allah Teala'ya hasretmiş, Allah Teala'nın adını diline vird edinmiş bir Müslüman, asıl olana, ahiret hayatına rağbet etmekle Rabbi ile arasından bir sözleşme yapar.

🔹 Mevla'nın buyruklarına sıkı sıkıya sarılan, buna uygun bir yaşam sürme gayreti içinde olan mümin ecirlerin en güzelini ahiret hayatında alacaktır.

İnsan olabilmenin ilk şartı: Merhamet

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN