Arama

İslam alimlerinden öğütler

İlk emri "oku" olan yüce dinimiz İslam, ilme ve ilmi ile amil olan alimlere çok değer vermiştir. Öyle ki Resul-i Ekrem (SAV) "Alimler, peygamberlerin varisleridir" buyurarak alimlerin dinimizdeki yerine dikkat çekmiştir. Hayatını dini ilimlere, insanların eğitimine adayan alimler arkalarında pek çok veciz söz, güzel kelam bırakmışlardır. Sizler için İslam alimlerinden en güzel,etkileyici öğütleri araştırdık.

💠

"Şaşarım şu kimselere ki, zanla konuşurlar ve onunla amel ederler!"

İmam Azam Ebu Hanife

💠

"Âlimlerin güzelliği, nefslerini ıslah etmeleridir, ilmin süsü, şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup, sertlik göstermemektir."

İmam Şafii

💠

"Âhiret hep gözünün önünde bulunsun!"

Ahmed Bin Hanbel

💠

"Sünnet-i Seniyye, Nûh -aleyhisselâm-'ın gemisi gibidir. Kim ona binerse kurtulur. Kim de onu terk ederse helâk olur."

İmam Malik

💠

"Sakın sana eziyet edenlerle uğraşma! Sen Allah ile meşgul ol, O seni müdafaa eder."

İmam Şarani

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN