Arama

Peygamberimizin döneminde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri

Peygamber Efendimiz ve müminler, Allah'a iman etmeleri ve İslam dinini kabul etmeleri nedeniyle Mekke'deki müşriklerden pek çok zulüm gördüler. Bu eziyetlerin dozu gün geçtikçe daha da arttı. Hicret, İslam tarihinin en önemli dönüm noktası oldu ve Medine'de İslam dininin güçlenmesini, daha geniş kitlelere yayılmasını sağlayacak faaliyetler özgürce gerçekleştirildi. Bu faaliyetlerden biri de eğitimdi. İslam'ın doğru anlatılması, yeni nüzul olan ayetlerin tebliği ve dini emirlerin ashaba aktarılması bakımından Medine'de pek çok ilim meclisi kuruldu.

  • 1
  • 12
HİCRET İSLAM TARİHİNDE BİR DÖNÜM NOKTASIYDI
HİCRET İSLAM TARİHİNDE BİR DÖNÜM NOKTASIYDI

Hadise sadece bir mekân değişikliği boyutunda kalmamış, İslam'ın daveti, faaliyeti, siyaseti ve eğitimi açısından da bir dönüm noktası olmuştur. Hicret'ten sonra muhacirlerle ensar arasında tam bir kaynaşma ve dayanışma sağlanmıştır.

Bunun dayanışmada İslam'ın telkin ettiği kardeşlik anlayışı kadar Peygamberimiz tarafından gerçekleştirilen "muâhât" uygulaması önemlidir. Bu uygulama Hicret'ten hemen sonra gerçekleştirilmiş ve Resûl-i Ekrem, ensarla muhacirleri bir araya getirerek her muhacir için ensardan bir kardeş tayin etmişti.

  • 2
  • 12
İSLAM ÖĞRETİMİ İÇİN MUS’AB BİN UMEYR GÖREVLENDİRİLMİŞTİ
İSLAM ÖĞRETİMİ İÇİN MUS’AB BİN UMEYR GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Hicret'in ardından en önemli konulardan biri Medine'de İslam'ın doğru şekilde aktarılmasıydı.

Peygamberimiz, Birinci Akabe Biatı'ndan sonra Medine halkına İslam'ı ve Kur'an'ı öğretmesi için Mus'ab bin Umeyr'i görevlendirmişti.

  • 3
  • 12
MESCİD-İ NEBEVİ BİR İLİM YUVASIYDI
MESCİD-İ NEBEVİ BİR İLİM YUVASIYDI

Mescid-i Nebevî'nin yanında bazı evlerde de eğitim ve öğretim faaliyetleri yapılıyordu. Mescid-i Nebevi ibadet mekânı olmanın yanında, askeri işlerin müzakere edildiği, elçilerin kabul edildiği, bazen de duruşmaların yapıldığı idari ve resmi bir kurum niteliğindeydi.

Kuruluşundan itibaren Mescid-i Nebevi'de ilim meclisleri ve ilim halkaları oluşturulmuştu. Peygamber, ashabına dini dünyevi her alanda bilgiler vermiş; bu anlamda mescid, yaygın eğitimin yapıldığı bir okul işlevi görmüştü.

Peygamberimizin Hicret'ten sonra Medine'de gerçekleştirdiği faaliyetler

  • 4
  • 12
ESİRLERE ‘OKUMA YAZMA ÖĞRETME’ GÖREVİ VERİLDİ
ESİRLERE ‘OKUMA YAZMA ÖĞRETME’ GÖREVİ VERİLDİ

Ayrıca Peygamberimizin Bedir Gazvesi'nde esir alınan müşriklerden okuma yazma bilenleri on Müslümana okuma yazma öğretmesi şartıyla serbest bırakması da onun ilme verdiği önemi gösterir.

Resûl-i Ekrem'in İslâm'ı tebliğ görevinin ibadetlere ve beşerî ilişkilere ait hükümleri bildirme ve öğretme yönü ağırlıklı olarak Medine döneminde gerçekleşmişti.

  • 5
  • 12
EYYÛB EL ENSARÎ’NİN EVİ
EYYÛB EL ENSARÎ’NİN EVİ

Peygamberimiz burada kaldığı esnada ensar ve muhacirler de kendisini sık sık ziyaret ediyordu. Bu ziyaretler esnasında Rasûlullah ashabına dini-dünyevi her alanda nasihatler veriyordu.

Vahyolunan ayet-i kerimeleri onlara burada bildiriyor, dinin emirlerini burada öğretiyordu. İslam'ın büyük muallimi huzurunda bütün ashab, öğrenci durumundaydı. Eyyûb el Ensarî'nin evi de bir ilim yuvası olarak İslam'a hizmet etti.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN