Arama

Peygamberimizin Hicret'ten sonra Medine'de gerçekleştirdiği faaliyetler

Peygamber Efendimiz ve müminler, Allah'a iman etmeleri ve İslam dinini kabul etmeleri nedeniyle Mekke'deki müşriklerden pek çok zulüm gördüler. Resul-i Ekrem'in İslam'ı tebliğinden itibaren başlayan bu tavır, her geçen gün şekil değiştirdi ve hem Peygamberimize hem de ashabına gösterilen eziyetler gün geçtikçe daha da arttı. Bunun üzerine Peygamberimiz ve ashabı, Medine'ye göç etti; bu olay, İslam tarihinin en önemli dönüm noktası oldu. Hicret, İslam dininin güçlenmesini, daha geniş kitlelere yayılmasını, siyasi ve idari manada yenilikleri beraberinde getirdi. Peygamberimizin Hicret'ten sonra Medine'de gerçekleştirdiği faaliyetleri derledik.

  • 1
  • 16
HİCRET İSLAM TARİHİNDE BİR DÖNÜM NOKTASIYDI
HİCRET İSLAM TARİHİNDE BİR DÖNÜM NOKTASIYDI

🔸 Peygamber Efendimizin Müslümanlar ile birlikte Mekke'den Medine'ye hicretiyle İslam tarihinde yeni bir dönem başlamıştır.

🔸 Hadise sadece bir mekân değişikliği boyutunda kalmamış, İslam'ın daveti, faaliyeti ve siyaseti açısından bir dönüm noktası olmuştur.

  • 2
  • 16
MUHACİR İLE ENSARI KAYNAŞTIRAN ‘MUÂHÂT’ UYGULAMASI
MUHACİR İLE ENSARI KAYNAŞTIRAN ‘MUÂHÂT’ UYGULAMASI

🔸 Hicret'ten sonra muhacirlerle ensar arasında tam bir kaynaşma ve dayanışma oluşmuştu.

🔸 Bunun sağlanmasında, İslam'ın esasları ve mensuplarına telkin ettiği kardeşlik anlayışı kadar Peygamberimiz tarafından gerçekleştirilen "muâhât" uygulamasının etkisi büyük olmuştur.

🔸 Bu uygulama Hicret'ten hemen sonra gerçekleştirilmiş ve Resûl-i Ekrem, ensarla muhacirleri bir araya getirerek her muhacir için ensardan bir kardeş tayin etmişti.

  • 3
  • 16
MUHACİRLERİN MEDİNE’DEKİ HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRMIŞTI
MUHACİRLERİN MEDİNE’DEKİ HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRMIŞTI

🔸 186 ailenin kardeş ilân edildiği bu uygulama sadece şekilde kalmamış, muhacirler ve ensar kan bağından öte bir bağlılıkla birbirlerine bağlanmışlardı.

🔸 Hatta mirasla ilgili ayetler gelinceye kadar bu kardeşler birbirine vâris dahi oluyorlardı.

🔸 Siyasî, iktisadî, içtimaî, dinî ve askerî pek çok fayda sağlayan muâhât, İslâm toplumunun yapılanmasındaki rolü bakımından Hicret'e anlam kazandırmış ve muhacirlerin Medine'deki hayatlarını kolaylaştırmıştır.

🔍 Müslümanlar neden Mekke'den Medine'ye hicret etti?

  • 4
  • 16
HİCRET SİYASİ AÇIDAN BÜYÜK BİR DEĞİŞİMİN ADIYDI
HİCRET SİYASİ AÇIDAN BÜYÜK BİR DEĞİŞİMİN ADIYDI

🔸 Siyasî açıdan Hicret, büyük bir değişime imkân sağlamıştı.

🔸 Mekke'deki müşriklerin baskıları karşısında pek çok eziyet ve işkenceye maruz kalan Müslümanlar hicret sayesinde güç bulmuş ve Peygamberimizin önderliğinde bir devlete kavuşmuşlardı.

  • 5
  • 16
PEYGAMBER EFENDİMİZ ‘MEDİNE’Yİ NASIL İSİMLENDİRDİ?
PEYGAMBER EFENDİMİZ ‘MEDİNE’Yİ NASIL İSİMLENDİRDİ?

🔸 Hicret'ten sonra Yesrib şehrinin adı, "fesat" anlamındaki bir kökten geldiği için Resûl-i Ekrem tarafından "hoş ve güzel" mânasında Taybe veya Tâbe'ye çevrildi.

🔸 Daha çok da Medînetü'r-Resûl yahut Medîne-i Münevvere adıyla anılarak Müslümanların kurdukları devletin ilk başşehri oldu ve bu konumunu Hz. Osman'ın şehid edildiği tarihe kadar korudu.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN