Arama

Peygamber Efendimize muhabbetin tezahürü

İslam'ın rehberi ve önderi olan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV), en yüce ahlaka sahipti. Tarih boyunca en çok sevilen ve itaat edilen insandı. Resulullah'ı (SAV) sevmek ve O'na tabi olmak her Müslümana farzdır. Peki, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz'e (SAV) olan sevgimiz, hangi amellerimizde tezahür etmiştir, hiç düşündünüz mü?

Sevme duygusu

🔷 İnsanın, bir başkasını sevmesinin ardında pek çok neden yatar. Ancak kişi, sevdiğine benzeyeceğinden ötürü sevgisini kontrol etmesi insanın imtihanları arasındadır.

🔷 Sevmek ve sevilmek duygusuna sahip olan insan, kendisini güzelleştirecek ve iyileştirecek kişilere muhabbet beslemelidir. Zira büyükler "Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim" diyerek bu gerçeği ifade eder.

Bir duygu ve bir erdem arasında sevgi

Sevginin ispatı

🔷 Dil ile söylenen her cümlenin samimiyeti, insanın davranışlarında görülür.

Toplumumuzda sevmek ile ilgili konuşulduğu zaman söylenilen "sevgi ispat ister" ifadesi, bu duygunun pratik bir yansıma olarak gösterilmesi gerektiğini belirtir.

🔷 Kalp ile tasdik edilip, dil ile ikrar edilen her şey kişinin sevdikleri arasındadır. Bunun ispatı ise kişinin amellerinde görülür. Dil ve kalpte birleşen sevgi, insanda mutlaka tezahür eder.

Manevi temizliğin merkezi: Kalp

🔷 Allah'ı (CC) ve Resulü'nü (SAV) çok seven kimseye mü'min denir. Rabbinin indirdiği kitaba ve Resulü'ne uyan Müslümanın, her şeyden çok neyi sevmesi gerektiği Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır:

"Onlara de ki; eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, akrabalarınız, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız evler ve meskenler, size Allah ve Resulü'nden ve Allah yolunda cihaddan daha sevimli ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah böyle fasıklar topluluğuna hidayet nasip etmez."(Tevbe Suresi, 24. ayet)

Tevbe Suresi'ni dinlemek için tıklayınız

🔷 Efendimiz'i (SAV) sevmek normal bir sevgiden öte anlam taşır. O'nun yaptıklarını yapmak ve sözlerine uymakla ifade edilebilecek bir duygudur. Rabbimizin örnek almamızı istediği Resulullah Efendimiz (SAV), bize cennetin yolunu gösterecek biricik kaynaktır.

"İçinizden Allah'ın lutfuna ve âhiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resûlullah'ta güzel bir örneklik vardır." (Ahzab Suresi, 21. ayet)

İslam'ı yaşamak ve Hz. Peygamber'i örnek almak

Sahabinin Efendimize (SAV) olan sevgisi

🔷 Efendimize (SAV) risalet gelmeden evvel içinde bulunduğu toplumda "el-emin" olarak anılırdı ve çokça sevilen biriydi. Yaşanan şu olay bu durumun en açık örneğidir:

"Yâ Ebu Bekir!" dediler. "Arkadaşının işinden haberin var mı? O, bu gece Beytü'l-Makdis'e gittiğini, orada namaz kılıp Mekke'ye döndüğünü söyledi."Hz. Ebû Bekir,"Siz bunları ondan mı duydunuz?", "Evet," dediler, "Aynen ondan duyduk." Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir,"Vallahi," dedi, "O söylediyse, şeksiz şüphesiz doğrudur. Siz buna hiç şaşırmayın!"

🔷 Ashabın Resulullah'a (SAV) olan sevgisi ve bağlılığı bizler için en büyük örnek vardır. Canlarını ve mallarını feda ederek Efendimizin (SAV) yolunda ilerlerler. Allah'ın (CC) rızasını nail olan sahabi, Hz. Peygamber'i (SAV) öyle çok seviyorlardı ki, O'nun (SAV) yanından dahi ayrılmak istemezlerdi. Resulullah (SAV) konuştuğunda başlarına kuş konacak kadar dikkatliydiler.

💠 Abdullah bin Ömer (RA) Peygamber Efendimiz'in (SAV) sünnet-i seniyyesine öyle sarılıyordu ki, yolda giderken; "Niçin şuradan döndün?" diye soranlara;"Allah Rasûlü'nü (SAV) oradan dönerken gördüm, o sebeple O'nun (SAV) yaptığını yapmak bana zevk veriyor!" dedi.

İslam'dan önce Peygamber Efendimizin yaşamı

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN