Arama

Peygamber Efendimiz Miraç gecesinde neler yaşadı?

Peygamber Efendimiz, Recep ayının 27. gecesinde yüce Allah'ın davetiyle Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülüp oradan da ilahi huzura yükseldi. Miraç olayı, zaman ve mekandan bağımsız olarak tamamen ilahi ölçülerle gerçekleşen bir lütuftu. Peki, İsra ve Miraç olayı nedir? Miraç gecesi neler oldu? Peygamber Efendimiz, Miraçta neler gördü? Miraç olayında Hz. Peygamber'e neler verildi? Hz. Peygamber, Miracı nasıl anlattı? İşte sizler için Peygamber Efendimizin Miraç gecesinde yaşadıklarını derledik.

Peygamber Efendimiz, 23 yıllık risalet hayatında Mekke'de 13 yıl, Medine'de ise 10 yıl boyunca çetin bir mücadeleye girişti. Bu dönemlerde büyük musibetlere maruz kaldı. Hz. Peygamber, kendi kavmi tarafından yalanlanmış, işkence görmüş, ölümle tehdit edilmiş, hatta taşa tutulmuştu.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN MARUZ KALDIĞI MUSİBETLERE KARŞI TAVRI

Risaletin ilk yıllarında, putperestler, Müslümanlara yaptıkları zulmü artırdı. Onların bu baskısı risaletin 6. yılından itibaren Peygamberimizin ailesiyle az sayıdaki Müslümanlara karşı ekonomik ve sosyal bir boykota dönüştü. Üç yıl süren ve büyük acılara sebep olan bu boykotun ardından Resulullah, kısa aralıklarla eşi Hz. Hatice ile amcası ve hamisi Ebu Tâlib'i kaybetti. Dolayısıyla bu yıla 'hüzün yılı' denildi. Bu acılı olayların ardından yüce Allah, bir bakıma Resulünü, sabır ve tahammülü dolayısıyla hem teselli etmek hem de ödüllendirmek istedi ve bunun için genellikle Miraç olarak anılan büyük mucizevi olayı gerçekleştirdi.

  • 2
  • 22
MİRAÇ OLAYI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?
MİRAÇ OLAYI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

Miraç, en sahih kabul edilen rivayete göre, birinci ve ikinci Habeşistan hicretinden sonra, Hz. Hatice ile Ebû Talib'in vefatlarını takip eden dönemde, Hicretten bir yıl önce meydana geldi. Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesinde ihya edilir.

  • 3
  • 22
MİRAÇ OLAYI NASIL GERÇEKLEŞTİ?
MİRAÇ OLAYI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Buhari ve Müslim'de Miraç'la ilgili olarak yer alan rivayetlerin ortak noktalarına göre olay şu şekilde cereyan etti: Bir gece Resulullah Kâbe'de Hicr veya Hatim denen yerde bazı rivayetlere göre ise uykuda iken veya uyku ile uyanıklık arasında bir halde iken Cebrail (as) geldi. Göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup kapattı.

Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis'e götürdü. Resûl-i Ekrem Mescid-i Aksâ'da iki rekat namaz kılıp çıktığında Cebrail, biri süt biri şarap dolu iki kap getirdi. Resulullah süt dolu kabı seçince Cebrail "fıtratı seçtin" dedi, ardından O'nu alıp dünya semasına yükseltti.

Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan seçkin hafızlardan İsra suresini okumak ve dinlemek için tıklayın.

Semaların her birinde sırasıyla Âdem, İsa, Yusuf, İdris, Harun ve Musa peygamberlerle görüştü. Nihayet Beytülmamur'un bulunduğu yedinci semada Hz. İbrahim'le buluştu. Sidret'ül- Münteha denilen yere vardıklarında yazıcı meleklerin kalem cızırtılarını duydu ve Allah'ın huzuruna çıktı.

Burada Cenâb-ı Hak elli vakit namazı farz kıldı. Dönüşte Hz. Musa, elli vakit namazın ümmetine ağır geleceğini söyleyip Allah'tan onu hafifletmesini istemesini tavsiye etti. Namaz beş vakte indirilinceye kadar Hz. Peygamber'in huzur-u ilahiye müracaatı ve Hz. Musa ile diyalogu devam etti. Bir rivayete göre Resûl-i Ekrem'e Miraç'ta Bakara suresinin son ayetleri indirildi ve Allah'a ortak koşmayanların affedileceği müjdesi verildi.

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER

  • 5
  • 22
EFENDİMİZ BÜTÜN PEYGAMBERLERE NAMAZ KILDIRDI
EFENDİMİZ BÜTÜN PEYGAMBERLERE NAMAZ KILDIRDI

Resulullah'ı burada önceki bazı peygamberler karşıladı ve onu kendilerine imam yaparak arkasında topluca namaz kıldılar. Daha sonra semaya yükseltilen Resulullah, semanın birinci katında Hz. Âdem, ikinci katında Hz. İsa ve Hz. Yahya, üçüncü katında Hz. Yusuf, dördüncü katında Hz. İdris, beşinci katında Hz. Harun, altıncı katında Hz. Mûsâ, yedinci katında ise Hz. İbrahim ile görüştü.

MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN