Arama

Peygamber Efendimizin maruz kaldığı musibetlere karşı tavrı

Peygamber Efendimiz, 23 yıllık risalet hayatında Mekke'de 13 yıl, Medine'de ise 10 yıl boyunca çetin bir mücadeleye girişti. O, bu dönemlerde büyük musibetlere maruz kaldı. Kendi kavmi tarafından yalanlanmış, işkence görmüş, ölümle tehdit edilmiş hatta taşa tutulmuştu. Onun bela ve musibetlere karşı tavrı ise tüm Müslümanlara örnek teşkil etti.

"Sabır, musibetin ilk darbesinde (başa geldiği ilk anda) yapılan sabırdır."

(Buhari, Cenaiz, 31)

Dünya hayatı iniş çıkışlarla devam eder. İmtihan dünyasında kişiler bazen maddi bazense manevi musibetlerle karşı karşıya kalabilir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Allahu Teala bir kimseye hayır dilerse, adalet-i ilahiyye muktezası ve o kimsenin günahlarını bağışlamak ve derecelerini yükseltmek için onu musibete uğratır."

  • 2
  • 18
MUSİBETLERE KARŞI BAKIŞIMIZ NASIL OLMALI?
MUSİBETLERE KARŞI BAKIŞIMIZ NASIL OLMALI?

Bu musibetler karşısında inanan insan, sağlam durmalı, yıkılmadan ayakta kalmalıdır. Peygamber Efendimiz, müminlerle kafirleri karşılaştırdığı bir hadisinde şöyle der:

"Mümin, yeşil ekine benzer. Rüzgâr hangi taraftan eserse onu o tarafa yatırır (fakat yıkılmaz), rüzgâr sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir; o, bela ve musibetler sebebiyle eğilir (fakat yıkılmaz). Kâfir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman (bir defada) söküp devirir."

(Buhârî, Tevhid, 31)

"Biz Allah'a aidiz ve O'na döneceğiz. Allah'ım! Başıma gelen musibetin mükâfatını senden bekliyorum, bundan dolayı bana ecir ihsan et, benim için onu daha hayırlısıyla değiştir."

(Müslim, Cenâiz, 4)

Allah, kullarını imtihan etmek için başta peygamberler olmak üzere tüm insanları farklı şekillerde bela ve musibetlerle sınar. Allah'a yakınlıkla imtihanın ağırlığı, sevabın büyüklüğüyle de belanın büyüklüğü doğru orantılıdır. "Bir kul kendisi için (cennette) hazırlanmış olan makama ameliyle erişemeyecekse, Allah onun bedenine veya malına veya çoluk çocuğuna bir bela verir de bu belaya sabrı sebebiyle o makama eriştirilir." (Ahmed b. Hanbel, V/272)

  • 4
  • 18
PEYGAMBER EFENDİMİZİN MARUZ KALDIĞI MUSİBETLER
PEYGAMBER EFENDİMİZİN MARUZ KALDIĞI MUSİBETLER

Peygamber Efendimiz, 23 yıllık risalet hayatında Mekke'de 13 yıl, Medine'de ise 10 yıl boyunca çetin bir mücadeleye girişti. Hz. Peygamber bu dönemlerde büyük musibetlere maruz kaldı. Hz. Peygamber, kendi kavmi tarafından yalanlanmış, işkence görmüş, ölümle tehdit edilmiş, hatta taşa tutulmuştu. Onun bela ve musibetlere karşı tavrı tüm Müslümanlara örnek teşkil eder.

"(Putları mı hayırlıdır) Yoksa sıkıntıdan bunalmış olana kendisine dua ettiğinde duasını kabul edip o kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan Allah mı daha hayırlıdır? Allah ile birlikte ilah mı vardır? Ne kadar az düşünüyorsunuz?"

(Neml Suresi, 62. ayet)

Resulü Ekrem'in davetine karşı çıkan azılı müşriklerin başında Ebû Leheb geliyordu. Efendimizin amcasına olmasına rağmen küfürde en ileri gidenlerden biriydi Ebû Leheb. Efendimiz, insanları imana çağırdığında o arkasından gidip "Ey ahalî! Bu yeğenimdir, yalan söylüyor, ondan uzak durun." diyerek iftiralarda bulunuyordu.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN