Arama

Ticaret hayatında ahlaki özellikler

Alemlerin Rabbi olan Allah Teala Müslümanların birbirine iyilikle mukabele etmesini istemektedir. Sosyal hayattaki farklar Müslümanların arasındaki kardeşliğe zarar vermemelidir. İşçi, işveren ve müşteriler İslam ahlakının temel prensipleri ile hareket ederek ticareti ayakta tutmalıdır.

◾ Müslümanlık sadece bir görünüş değil aynı zamanda yaşam pratiğini de içerisinde barındırır. Dili ile doğruyu dile getiren Müslüman, eylemleri ile de Hak Teala'yı hatırlatır.

◾ Dinimizde çalışmak ve helal daireden rızık temin etmek teşvik edilmiş hatta övülmüş bir eylemdir. Tacirlik yaşantısında hakkaniyetli bir tüccar olmak ise Müslüman ahlakının özüdür.

İSLAM AHLAKI

◾ Bu minvalde müşteri, işveren ve işçinin birbirleri üzerinde hakları bulunur. İslam ahlakı gereği dürüst, güvenilir ve kardeşlik yüklü bir ilişki inşa etmek elzemdir.

BORCU ZAMANINDA ÖDEMEK

◾ Bir sözler, akidler manzumesi olan ticaret hayatında borçların zamanında ödenmesi ve kimsenin zor durumda kalmaması önemli bir kaidedir.

Söze, akde riayet etmemek, var olan borcu geciktirerek taraflardan birini zor, sıkıntılı durumda bırakmak aynı zamanda ciddi bir kul hakkı ihlalidir.

İSLAM'DA BORÇLANMA NASIL OLMALIDIR?

ALDATMAK

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Bizi aldatan bizden değildir"

(Müslim, İman, 43, 164 - İbn Mace, Ticârât 45)

◾ Bir kusurlu malı kusursuzcasına, aldatarak müşteriye satmak insan aldatmaktır. Müslüman aldatmaktan uzak olan kişidir. Ticarette denge unsuru göz önüne alındığında Efendimiz (SAV) Müslümanları uyarmış ve bu minvalde davranışlarda bulunmaya davet etmiştir.

TUHAF ZAMANLAR VE ALDATMA KÜLTÜRÜ

ÖLÇÜYE HAKİM OLMAK

Hz. Şuayb'in (AS) peygamber olarak gönderildiği Medyen halkının helak olma sebeplerinden birisi ölçüde yaptıkları hileydi. Müslümanlar tartıda adil olmalıdır.

Resul- i Ekrem (SAV) bilhassa pazar yerlerinde ölçü ve tartıda hile yapanları alenen uyarmış, bu eylemin Allah Teala'nın hoşuna gitmeyen işlerden olduğunu söylemiştir.

MUTAFFİFİN SURESİNDEN MÜSLÜMANLARA ÖĞÜTLER

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN