Arama

Marifetname hakkında 10 bilgi

Dünya ve ahiretin insan için, insanın da yaratıcısını bilmek için halkedildiğini, ancak Rabbi bilmenin nefsi bilmeye, nefsi bilmenin de kişinin hem kendi maddi varlığını hem fizik alemini bilmesine bağlı olduğunu söyleyen Erzurumlu İbrahim Hakkı bu sebeple eserinde astronomi, fizyoloji, psikoloji ve hikmetin yanı sıra kalbî ilimlerden ve irfan alanından faydalanarak açıklamalar yaptığını kaydetmiştir. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın bu ufuk açıcı eseri hakkında 10 bilgi derledik.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

• Dünya çapında bir şöhrete sahip olan Marifetname, Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın tasavvuf ve ahlak ilmi üzerine yazılarını içeren kitabıdır.

Marifetname, İslam ilim tarihinin en önemli eserlerinden biridir. Ansiklopedik özellikte olan bu eser, Erzurumlu İbrahim Hakkı tarafından 400 kitaptan faydalanarak yazılır.

(X) OSMANLI ALİMİNDEN GÜNÜMÜZE IŞIK TUTACAK TERBİYE KURALLARI

Erzurumlu İbrahim Hakkı geleneksel astronomi yanında yeni astronomiyle tıp, anatomi, fizyoloji, aritmetik, geometri, trigonometri, felsefe, psikoloji, ahlâk gibi alanlarda oldukça geniş bir birikime sahiptir.

• Tüm bu birikimlerini kullanarak yazdığı meşhur eseri Marifetname; bir mukaddime, üç ana bölüm ve bir hâtimeden meydana gelir.

Mârifetnâme tasavvuf, ahlâk, kelâm ve fıkıh gibi ilimlerle aritmetik, geometri, astronomi, fizyoloji ve psikoloji gibi disiplinlere dair dönemindeki bilgi ve kültürü kuşatan ansiklopedik nitelikte bir eserdir.

İbrahim Hakkı'ya göre bütün varlık küre şeklindeydi: "Âlemin her ne tarafına nazar olunsa şekli muhaddep görünür." "Arzda ve semada müşahede olunan bütün şekiller yuvarlaktır". Einstein bu görüşü ondan çok daha sonra matematiksel yollardan gösterdi.

(X) ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI'DAN ŞİİR GÜLDESTESİ

• Erzurumlu, İslam ilim tarihinde önemli bir yere sahip olan ünlü eseri Marifetname'de çağının jeolojiden astronomiye, fizyolojiden psikolojiye kadar pek çok alandaki bilgilerini bir araya getirdi.

• Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Allah (CC) aşkı, yaratılmışlara yönelen sevgi ve şefkati manzumelerinde etkileyici bir atmosfer oluşturur.

• Dört fasıldan meydana gelen mukaddimenin ilk faslı dünya ve âhiret âlemlerinin kuruluş ve işleyişiyle ilgili olarak seksen civarında âyet bulunur.

• Ünlü alim eserin bölümlerinde verdiği bilgileri ayet ve hadislerle destekleyerek sağlam, aşılamayan bir kitap telif etme çabası içindedir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN