Arama

Kur'an-ı Kerim'de geçen iyilik ayetleri

Fahreddin er-Razi tarafından "tabiat ve aklın güzel bulduğu şey" olarak tarif edilen iyilik, Allah katında mahiyeti büyük olan amellerimizden biri… Öyle ki Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde erdem ve iyilik kelimeleri birbiri ile bağlantılı verilmiştir. Bir toplumsal nizam içeren din, iyiliği mükâfatlandırarak kötülükten sakındırır. Yüce Allah (CC) da "dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacaklardır" buyurarak bizleri dünyada iyilik yapmaya ve toplumsal huzur için çalışmaya sevk eder. Peki, buna göre iyilik nedir?

  • 1
  • 10
🔲 Maide suresi
🔲 Maide suresi

"Ahidlerini bozdukları için onları lânetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden (Tevrat) önemli bir kısmını da unuttular. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere onlardan daima bir hainlik görürsün. Sen yine de onları affet, hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever."

Maide suresi 13. Ayet

(x) Maide suresi 13. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

(x) Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

(x) Birçok hafızın sesinden Kur'an-ı Kerim dinlemek için tıklayın

(X) 🔍 Bilgi Notu:
İsmini ayet içinde geçen "maide" yani sofra kelimesinden alan sure, 120 ayettir. Surede, Yahudilerin sözlerinden dönmeleri ve Hristiyanların yanlış inançları öne çıkar.

📌 Yahudiler nesiller boyunca dünyaya bağlılıklarını artırarak "Tevrat"ı tahrif etmişlerdir. Bu husus sebebiyle Allah Teala ayette de belirttiği gibi onları "lanetlemiş ve kalplerini katılaştırmıştır." Ayetten, Yahudilerin daima bir hainlik içinde olduğunu da öğreniyoruz. Bunca şeye rağmen Yüce Allah (CC) Hz. Peygamber'e (SAV) "Sen yine de onları affet, hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever." buyurarak ne denli merhamet sahibi olduğunu dile getirir.

Peygamber Efendimiz (SAV) ile ilgili ayetleri okumak için tıklayın

  • 2
  • 10
🔲 Furkan suresi
🔲 Furkan suresi

"Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır; Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir."

Furkan suresi 70. Ayet

(x) Furkan suresi 70. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

(x) Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

(x) Birçok hafızın sesinden Kur'an-ı Kerim dinlemek için tıklayın

(X) 🔍 Bilgi Notu:
Sure ismini, hak ile batılı ayıran anlamına gelen "Furkan" kelimesinden alır. 77 ayet olan surede, Hz. Peygamber'in (SAV) tüm insanlığa gönderildiğine vurgu yapılır.

📌 Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde erdem ve iyilik kelimelerinin birbiri ile bağıntılı ve birbirlerinin yerine kullanıldığına şahitlik ederiz. Bu da bizlere erdem ve iyiliğin yakın ve bağlantılı olduğunu gösterir. Yüce Allah (CC) ayette, tövbe edip erdemli işler yapanların kötü amellerinin iyiye çevrileceği müjdesini vererek insanlığı tövbeye ve iyiliğe davet eder.

Ayet ve hadislerin ışığında ilmin faziletini okumak için tıklayın

  • 3
  • 10
🔲 Neml suresi
🔲 Neml suresi

"Sâlih, "Ey kavmim!" dedi, "İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz; size merhamet edilmesi için Allah'tan bağışlanmayı dileseniz olmaz mı?"

Neml suresi 46. Ayet

(x) Neml suresi 46. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

(x) Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

(x) Birçok hafızın sesinden Kur'an-ı Kerim dinlemek için tıklayın


(X) 🔍 Bilgi Notu:
Surenin adı olan "Neml", karınca demektir. 93 ayet olan surede, Hz. Süleyman (AS), Hz. Salih (AS), Lut kavmi, Sebe melikesi gibi hususlar anlatılmaktadır.

📌 Tarih boyunca Allah Teâlâ, kavimleri farklı çeşitlerde imtihan etmiştir. Bu kavimlerden bazıları imtihana sabrederken bazıları da inatla Yüce Allah'ın (CC) isteklerinin aksini yaparak kötülük istikametini tutmuşlardır. Semud kavmine peygamber olarak gönderilen Hz. Salih (CC) de kavminin yaptığı kötülükler karşısında "İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz" şeklinde tepkisini dile getirmiştir. Her türlü uyarıya rağmen iyilikten uzak duran Semud kavmi, nihayetinde helak olmuştur.

Ayet el-Kürsi hakkında detaylı okuma yapmak için tıklayın

  • 4
  • 10
🔲 Zümer suresi
🔲 Zümer suresi

"De ki (Allah şöyle buyuruyor): "Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacaklardır. Allah'ın arzı geniştir. Sabredenlere mükâfatları hesapsız verilecektir."

Zümer suresi 10. Ayet

(x) Zümer suresi 10. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

(x) Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

(x) Birçok hafızın sesinden Kur'an-ı Kerim dinlemek için tıklayın

(X) 🔍 Bilgi Notu:
Surenin adını aldığı "Zümer" kelimesi gruplar anlamına gelir. Cennet ve cehennem konularına dikkat çekilen sure, insanları Allah'a (CC) yönelmeye çağırır.

📌 Müslüman olmanın ilk şartı olan iman, Rabden sakınmayı, ona karşı gelmemeyi de kabul etmek anlamına gelir. Bir toplumsal nizam içeren din, iyiliği mükâfatlandırarak kötülükten sakındırır. Yüce Allah (CC) da "dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacaklardır" buyurarak bizleri dünyada iyilik yapmaya ve toplumsal huzur için çalışmaya sevk eder.

Cömertlikle ilgili ayet ve hadisleri okumak için tıklayın

  • 5
  • 10
🔲 Nahl suresi
🔲 Nahl suresi

"Çünkü Allah takvâ ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır."

Nahl suresi 128. Ayet

(x) Nahl suresi 5. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

(x) Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

(x) Birçok hafızın sesinden Kur'an-ı Kerim dinlemek için tıklayın

(X) 🔍 Bilgi Notu:
Ahkaf
, Yemen tarafında kalan ve "Âd" kavminin yaşadığı bölgenin adıdır. Kum yığını anlamına gelir.

📌 Anne ve baba hakkı, Allah (CC) katında çok büyük bir haktır. Ebeveynler hayatları boyunca evlatları için çabalar, didinir. Bir noktadan sonra kendilerinden geçerek onların istikbalini önemser hale gelir. Yüce Allah (CC) ayet-i kerime de anne ve babanın yapmış oldukları fedkarlıklara dikkat çekerek "İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik." buyurur. Buradan hareketle iyiliğin aynı zamanda kendine yapılanı unutmamak olduğunu anlıyoruz.

Duanın önemini anlatan ayetleri okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN