Arama

Kudüs’ün ilk kadısı: Ubade bin Samit

Medineli sahabelerden Ubade bin Samit, ashab-ı suffenin hocası, Filistin'in ilk kadısıydı. Birinci Akabe Biatı'ndan sonra gösterdiği ahde vefa ile ayetlerin nazil olmasına vesile oldu. İslam'ı öğretmek dışında görev kabul etmeyen Ubade bin Samit, Peygamber Efendimiz döneminde Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen 5 sahabeden biriydi. Peki, hangi olay üzerine ayetler nazil oldu?

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 17
UBADE BİN SAMİT KİMDİR?
UBADE BİN SAMİT KİMDİR?

🔸 Medine'de doğan Ubade bin Samit (RA), ensarın Hazrec koluna mensuptur. Risaletin 12. yılında on iki Medineli Müslümanla Mekke'ye giderek Birinci Akabe Biatı'nda bulundu.

(X) Akabe biatları nedir?

🔸 Birinci Akabe Biatı'nda müminler, gece vakti gizlice Hz. Peygamber'le (SAV) buluşarak görüştüler. Bu görüşme sonunda Müslümanlar şu hususlarda Resulullah'a (SAV) biat etti: Allah'a hiçbir şeyi eş ve ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, kimseye iftira etmemek, hiçbir hayırlı işe karşı çıkmamak.

(X) Kalem suresi okunuşu ve anlamı

🔸 Bu biattan sonra Peygamber Efendimiz (SAV), kendilerine hitaben şöyle konuştu:

"Sizden, verdiği sözde duranın ücret ve mükâfatını Allah, tekeffül etmiş, onlara cenneti hazırlamıştır. Kim insanlık icabı, bunlardan birini işler de ondan dolayı dünyada cezaya uğratılırsa, bu ona kefaret olur. Kim de yine bunlardan, insanlık haliyle birini irtikâp eder de işlediği o şeyi Allah gizler, açığa vurmazsa, onun işi de Allah'a kalır. Dilerse onu bağışlar, dilerse azaba uğratır."

(X) (İbni Hişâm, Sîre: 2/75-76; İbni Sa'd, Tabakât: 1/220; Taberî, Tarih: 2/235)

(X) Mehmet Emin Ay'ın sesinden İnşirah suresi

  • 3
  • 17
PEYGAMBER EFENDİMİZE VERİLEN SÖZ
PEYGAMBER EFENDİMİZE VERİLEN SÖZ

🔸 Ayrıca, bu Medineli ilk Müslümanlar, Peygamber Efendimiz (SAV) ile aralarında şu şekilde bir anlaşma yaptılar:

"Gerek sıkıntı ve darlıkta ve gerekse refah ve sevinç halinde söz dinlemek ve itâat etmek başta gelir. Ve sen bizzat, bizim üstümüzde bir tercihe sahip olacaksın ve senin hiçbir iyi hareketinde sana karşı itâatsizlik etmeyeceğiz."

🔸 Ubade bin Samit (RA) de Peygamber Efendimiz'e (SAV) biat ederken: "Ya Resûlullah! Allah yolunda hiç bir kınayıcının kınaması beni yolumdan alıkoymamak üzere sana biat ediyorum." dedi.

(X) Peygamberimiz, başına gelen musibetlerde nasıl davranmıştı?

  • 4
  • 17
AKABE BİATINDA BULUNAN SAHABELER
AKABE BİATINDA BULUNAN SAHABELER

🔸 İlk Akabe Biatı olarak adlandırılan Medineli Müslümanların bu sözleri, huzurlu bir toplumun temelini oluşturuyordu.

🔸 Ubade bin Samit (RA) ile beraber şu sahabeler bulunuyordu: Es'ad bin Zürâre, Avf bin Hâris, Muâz bin Hâris, Râfî' bin Mâlik, Zekvan bin Kays, Yezid bin Sa'lebe, Abbas bin Ubâde, Kutbe bin Âmir, Ukbe bin Âmir, Uveym bin Sâîde, Ebü'l-Heysem Mâlik bin Teyyihân.

(X) En çaresiz anlarda açılan rahmet kapısı: İnşirâh

  • 5
  • 17
UBADE’NİN GÖSTERDİĞİ AHDE VEFA
UBADE’NİN GÖSTERDİĞİ AHDE VEFA

🔸 Medineli sahabe, doğruyu söylemekten çekinmez ve sözüne sadıktı. Ubade bin Samit'in (RA) ailesi ile Medine'deki Benî Kaynuka Yahudileri arasında eski bir anlaşma vardı. Allah Resulü (SAV), Medine'ye gelince Yahudiler sulh yapmış gibi gözükse de fitne çıkarmaya başladılar. Müslümanlara iftira atıp tehdit ettiler. Bunun üzerine Ubade bin Samit ahdine vefa göstererek Peygamberimize (SAV) "Ben Allah ile peygamberinin ve müminlerin dostuyum. Şu kafirlerle yaptığım anlaşma ve dostluktan vazgeçerim" dedi. Onun bu davranışı üzerine Maide suresinin 51- 56. âyetleri nazil oldu.

(X) Dini ahlak olarak vefa

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN