Arama

Karanlıktan aydınlığa: Mevlid Kandili

Tüm Müslüman aleminin kalbi o gece tek bir yerde atar. O kutlu gün ise "Mevlid-i Nebi Gecesi"dir. Bütün mahlukata rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'in (SAV) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlid Kandili, ruhumuzun ve kalbimizin arınmasına vesiledir. Bu minvalde Dr. Hüseyin Kayapınar Hoca bizlere Mevlid Kandili'ni hakkıyla ihya edebilmek adına sorduğumuz; Mevlid nedir, Mevlid Kandili'nin önemi nedir, Mevlid Kandili'nin anlamı nedir, sorularımızı yanıtladı.

Mevlid kelime kökeni

◾ Mevlid kelimesi "doğum yeri, doğum zamanı, doğuş, doğum yeri, maskat-ı re's, doğum zamânı, özellikle Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya geldiği zaman" anlamlarına gelir.

◾ Bizim ülkemizde mevlid deyince aklımıza, mübarek gecelerde veya cenazelerin peşinden okunan "mevlid okutma" diye tabir ettiğimiz kavram gelir. Okunan mevlid, Süleyman Çelebi'nin "Vesiletün Necat" isimli kitabıdır.

Süleyman Çelebi'nin bilinmeyen şiirleri

Süleyman Çelebi kimdir?

1350 yılında Bursa'da doğan Süleyman Çelebi, ilim ehli bir aileye mensuptur. Hayatı hakkında bilgiler az olsa da Sultan Bayezid'in Divan-ı Hümayun imamlığını, Bursa Ulu Cami'nde ise baş imamlık yapar.

Süleyman Çelebi'nin Orhan Gazi, Murâd-ı Hüdâvendigâr, Yıldırım Bayezid, Emir Süleyman, Musa Çelebi, Çelebi Mehmet ve Sultan Murad'ın saltanatının ilk yılına yetişir.

◾ Yaşadığı bu zaman dilimi, fetret devri hariç, Osmanlı'nın gelişip koca bir imparatorluk oluşturma yolunda önemli adımlar attığı bir dönemdir.

Vesiletün Necat

Vesîletü'n-Necât, Hz. Peygamber'in (SAV) doğumu ve bu süreçte yaşanan olağanüstü hadiseler, bilhassa Mi'rac hadisesi gibi mucizeleri ve vefatını konu edinen ilk mevlid olma özelliğine sahiptir.

Peygamber sevgisiyle hafızalara kazınan isim: Süleyman Çelebi

Mevlid-i Nebi, Hz. Muhammed'in (SAV) doğumudur. Peygamber Efendimiz'in (SAV) doğduğu kutlu gündür. Hz. Muhammed (SAV) son peygamberdir yani Hatem-ül Enbiya'dır.

◾ Bu geceyi ilk ihya edenler, Mısır'daki Fatimiler'dir. Daha sonra bu geleneği Memlükler devam ettirir. Böylece İslam coğrafyasına yayılmaya başlar.

◾ Peygamber Efendimiz'in (SAV) geleceğini eski kutsal kitaplardan biri olan Tevrat'ta ismiyle beraber yer verilir. 571 yılının Rabiülevvel ayına denk gelen 12. gecesi, Hz. Muhammed (SAV) dünyaya gelir.

Mevlid Kandili'nin önemi

Hz. Muhammed'in(SAV) doğduğu gece gerçekleşen alametler

◾ Peygamber Efendimiz'in (SAV) dünyaya geldiği gece kitapları okuyan Yahudi âlimleri görünen alametlerden "Hz. Muhammed'in" (SAV) dünyaya geldiğini anlarlar.

◾ Bunun ardından Mekke müşrikleri arasında dolaşıp "bugün sizden bir çocuk dünyaya geldi mi? Bir bebek dünyaya geldi mi?" diye sorarlar. O gece Abdülmuttalib Bin Haşim'in oğlu Abdullah'ın bir erkek çocuğunun doğduğunu ve dedesinin ona Muhammed adını verdiğini öğrenirler. "Peki, iki kürek kemiği arasında üzeri kıllı bir ben var mı?" diye sorarlar.

Abdülmuttalib bin Haşim
İslam'ın nuru Hz. Muhammed'in (SAV) dedesidir. 6 yaşındayken annesi vefat eden Hz.Muhammed'e (SAV) 8 yaşına kadar bakar ve vefatından öncede oğlu Abdullah'ın emanetini bir diğer oğlu olan Ebu Talib'e devreder.

Mevlid Kandili neden kutlanır?

"Evet, var" cevabını alan Yahudiler, "Eyvah! Peygamberlik bizden gitti!" diye hayıflanırlar. Çünkü İsrailoğulları, son peygamberin de kendi soylarından geleceğini düşünür ve buna inanırlar.

◾ O gece ateşperestlerin, bin yıldır hiç sönmeden yanan ateşleri söner. Kisra Sarayı'nın direkleri sökülür. Hiç kurumamış bir gölün suyu çekilir ve yine o gece ırmakların suyu dolup taşar.

https://www.instagram.com/p/CjZ2rYAjj4m/

Ateşperestlik ne demek?
Eski İran'ın Zerdüşt tarafından kurulan ve ateşe tapma esaslı din. Ateşperest ise bu dinin mensuplarına verilen isimdir.

Kisra Sarayı
İran'da bulunan ve Sasani Devleti'ne ait saraydır.

Peygamber Efendimiz ile ilgili 30 ayet

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN