Arama

Kainatın Nuru Efendimiz'in (SAV) dünyaya teşrifi: Mevlid

Bugün Peygamber Efendimizin (SAV) dünyayı nuruyla aydınlattığı Rebiülevvel'in on ikinci gecesi ihya edilen Mevlid Kandili. Her yıl olduğu gibi milyonlarca Müslüman hep birlikte Allah'a (CC) yönelip dualar edecek, Peygamberimize (SAV) salat-u selam getirecek, yüce rehberimiz Kur'an-ı Kerim'i okuyarak samimi bir pişmanlık ile Allah'tan (SAV) af dileyip mağfiret isteyecek.

🔸 Mevlid, Peygamber zincirinin son halkası, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyamızı teşrif ettiği mübarek gündür. Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk gelir.

🔸 Kâinatta en büyük hadise, Resulullah'ın (SAV) dünyaya teşrifleridir. Bundan dolayı da Kadir gecesinden sonra en kıymetli gece Mevlid Kandili'dir. Resûlullah (SAV)) doğduğu için sevinenlerin affolunacağına inanılır.

*Rebiülevvel nedir?

Hicri yılın üçüncü ayı.

Kandil nedir ve kandil neden kutlanır?

🔸 Mevlid, kelime itibariyle doğum yeri ve zamanı anlamına gelir. Peygamber Efendimizin (SAV) doğum yıl dönümüne istinaden yapılan anma, kutlama törenlerine ve bu amaçla yazılmış şiir, nesir biçimindeki eserlere mevlid denir.

🔸 Aynı zamanda ölüm yıl dönümlerinde ve değişik vesilelerle yapılan hatırlama, yad etme, dua edip iyilikte bulunma toplantıları da kültürümüzde mevlid olarak adlandırılır.

Geçmişten günümüze Mevlid Kandili

🔸 Peygamber Efendimiz (SAV), İslam tarihçilerinin ortak görüşüne göre Habeşistan'ın Yemen Valisi Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve Fil Vak'ası olarak adlandırılan olayın meydana geldiği yıl doğmuştur.

🔸 Mevlid kutlamaların, Peygamber Efendimiz'in (SAV) yaşadığı dönemde rastlanmaz. Ondan sonraki dört halife döneminde, Emeviler ve Abbasiler döneminde de Mevlid geleneği bulunmaz.

Rebiülevvel nedir?

Mevlid Kandili ilk ne zaman kutlandı?

🔸 İlk defa Mısır'da Fâtımi Devleti zamanında Mevlid törenleri yapılarak kıssalar okunmaya başlanır. O dönemde Rebîülevvel ayının 12. gününde sabahtan başlamak üzere öğleye kadar 300 tepsi helva görevlilere dağıtılırdı.

🔸 Halife maiyetiyle birlikte gelir, selam verir ve tören Kur'an tilâvetiyle başlardı. Ardından sırasıyla Enver (Hâkim), Ezher ve Akmer camileri hatipleri birer hutbe okuyup halife için dua ederlerdi. Bu sırada tilâvet sürdürülürdü. Hutbelerden sonra halife törendekileri tekrar selamlayınca resmî kutlama tamamlanmış olurdu.

🔸 Mevlid Kandili, Eyyubiler döneminde bir ara kaldırılsa da Erbil Atabegi Muzafferüddin Kökböri devrinde tekrar başlanır.

🔸 Memlukler zamanında da Rebiülevvel ayının başından itibaren Mevlid kutlamalarının büyük sevinç ile gerçekleştirildiği bilinir.

🔸 Kuzey Afrika kıtasındaki Müslümanlar, geçmişte böyle bir kutlama yapmazken daha sonra Müslüman halk, kendi medeniyetlerine özgü bir gelenek ile Peygamber Efendimizin (SAV) doğum yıl dönümlerinde Mevlid etkinliklerine başlar.

🔸 Mevlid etkinlikleri genel hatlarıyla İslam inancının ve yaşayışını yansıtan ve Peygamber Efendimizin (SAV) sevgisinin ifadesi eden şekilde yapılır. Kur'an okunur, ilahiler söylenir, zikirler çekilir yemekler ve tatlılar ikram edilir. Bazı bölgelerde Peygamber Efendimiz (SAV) resmi törenler ile anılır.

İslam tarihi boyunca Mevlid Kandili

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN