Arama

Kadir Suresi dinle! Kadir Suresi meali ve okunuşu...

Kur'an-ı Kerim'in doksan yedinci suresi olan Kadir Suresinin pek çok fazileti vardır. Kur'an-ı Kerim'in ne zaman indirildiğini ve bu zamanın özelliklerini belirterek faziletinden faydalanma gereğine işaret eden sure, "Onu Kadir gecesinde indirdik" mealindeki ayetle başlar. "İnnâ enzelnâ" sûresi olarak da anılır. İşte Kadir Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve meali...

  • 1
  • 8
Kadir Suresi Türkçe Arapça dinle! Kadir Suresi meali ve okunuşu...
Kadir Suresi Türkçe Arapça dinle! Kadir Suresi meali ve okunuşu...

Müfessirlerin çoğunluğuna göre Mekke döneminde Abese sûresinden sonra nâzil olmuştur; Medine'de indiğine dair bazı rivayetler de mevcuttur. Nüzûl sırasına göre yirmi beşinci sûre olduğu kabul edilir. Beş âyetten oluşur.

Adını, surede üç defa tekrar edilen ve üstünlüğü sebebiyle "leyletü'l-Kadr" olarak nitelenen geceden almıştır. "İnnâ enzelnâ" sûresi olarak da anılmaktadır. Vahyin nüzûlünü konu alan sûrenin mushaftaki tertip sırasına göre ilk nâzil olan âyetlerin yer aldığı Alak sûresinden sonra gelmesi muhtevası açısından ayrı bir anlam ifade eder.

Kadir Suresini dinlemek için tıklayın

  • 2
  • 8
Kadir Suresi okunuşu
Kadir Suresi okunuşu

Kadr, kelime olarak "güç, hüküm, değer, şeref" anlamlarına gelir. Surede Kadir Gecesi anlatıldığı için bu ismi almıştır. Sure, Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiğini bildirilmekte ve bu gecenin önemini vurgulamaktadır. Müslüman âlemi için önemli bir yere sahip olan Kadir Suresini bu başlık altından okuyabilirsiniz. Kadir Suresi Türkçe Arapça okunuşu, Kadir Suresi meali anlamı ve faziletleri ayrıntılarda bulabilirsiniz. İşte Kadir Suresinin Türkçe meali ve Arapça okunuşu!

Kadir Suresi Okunuşu

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.
2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Kadir Suresi Türkçe Arapça mealli hatim dinle
Tüm podcastlerimizi buradan dinleyebilir ve indirebilirsiniz

  • 3
  • 8
Kadir Suresi anlamı
Kadir Suresi anlamı

Kadir Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

1- Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!
3- Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
5- O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

  • 4
  • 8
Kadir Suresi faziletleri
Kadir Suresi faziletleri

Kadir Suresi, Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatmaktadır. Bu nedenle de İslam alemi için mühim bir yere sahiptir.

"Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin (kul hakkı hariç) geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim)

"Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız." (Duhan suresi, 2. ve 3. ayet)

Sûrenin faziletiyle ilgili olarak tefsirlerde, "Kadr sûresini okuyan bir kimseye ramazanda oruç tutup Kadir gecesini ihyâ eden kişi kadar ecir verilir" meâlinde bir hadis rivayet edilmişse de (Zemahşerî, IV, 273; Beyzâvî, II, 611) bu rivayet sahih hadis kitaplarında yer almamaktadır.

Kadir gecesi ne oldu?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN