Arama

Kadir gecesi ne oldu? Kadir gecesi fazileti nedir?

Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi'ne bir kez daha ulaştık. Kur'an-ı Kerim'de Leyletü'-l-Kadr olarak geçen bu mübarek gecede Müslümanlar Allah'tan rahmet ve merhamet isteyecekler. Bugünü dua ve ibadetle geçirecek olan vatandaşlar, aynı zamanda Kadir gecesi ne olduğunu merak ediyor. Peki Kadir gecesi ne oldu? Kadir gecesi fazileti nedir? Kısaca Kadir gecesi ne oldu? İşte Müslümanlar için bin aydan hayırlı olan Kadir gecesi hakkında detaylar...

  • 1
  • 9
KADİR NE DEMEK?
KADİR NE DEMEK?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır.

Kadir gecesinin önemi nedir? Kadir gecesi nasıl anlaşılır? Kadir gecesi alametleri

  • 2
  • 9
KADİR GECESİNDE NE OLDU?
KADİR GECESİNDE NE OLDU?

Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Kur'an-ı Kerim'de "Kadr" adını taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Bu surede yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır. "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir".

Kadir gecesi mesajları 2020... Kadir gecesi mesajları resimli yeni...

Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Kadir Gecesi bilindiği gibi Kur'an'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur'an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler. Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır.

Kadir Gecesi'nde okunacak dualar nelerdir? Kadir gecesinde okunacak dua...

Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi, insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir. (el-Muvaṭṭaʾ, "İʿtikâf", 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

Kadir gecesi bugün mü? Kadir gecesi bu gece mi? Kadir gecesi hangi gün?

Allah, Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail aracılığıyla Peygamberimize Hira Mağarası'nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir. Efendimiz 40 yaşına yaklaştığında toplumdan uzaklaşarak Mekke'nin kuzeyinde, Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiş, bu durum 1-2 yıl devam etmiştir. 610 yılında bir Ramazan gecesi (Kadir gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarasında tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır.

Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler ve zikirler...

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN