Arama

İtikatta Sözün Özü'nden alıntılar

İslam dünyasının yetiştirdiği en önemli mütefekkirlerden olan İmam Gazali, kaleme aldığı eserler ile ümmete ışık olmuş, verdiği dersler ile "ehl-i sünnet" dışı akımlara karşı ana gövdeyi kuvvetlendirmiş bir İslam alimidir. Gazali, "İtikatta Sözün Özü" adlı eserinde itikadi konulara dair ilâhî sırları açıklamış, bu sahada bilgi sahibi olmak isteyenlere kıymetli bilgiler aktarmayı hedeflemiştir. "Hüccetül'l İslam" sıfatıyla anılan Gazali'nin "İtikatta Sözün Özü" isimli kitabından sizler için alıntılar derledik.

🔘

Madde ezelidir. Şekil ve a'râzlar ise sonradan var olup ebede kadar madde üzerinde döner dolaşırlar. Su, hararet sebebiyle havaya döner. Hava da hararet sebebiyle ateşe döner. Böylece diğer unsurlar da halden hale girerler. Onların sonradan meydana gelen karışımlarından madenler, bitkiler ve hayvanlar oluşur.

İmam Gazali

Cengiz Dağcı'nın kaleminden "Benim Gibi Biri" romanı

🔘

Kim cahil bir anlayışsıza ilim verirse, onu ziyan etmiş olur. Kim de ehil olandan ilmi esirgerse ona zulmetmiş olur.

İmam Gazali

🔘

Biz, birbirinden farklı iki kudret isbât etmek zorundayız. Bunlardan biri üstün kudret, diğeri de üstün olana nisbetle acziyete çok yakın olandır

İmam Gazali

Erhan Afyoncu'nun Osmanlı'nın Hayaleti kitabından alıntılar

🔘

Bir ilim, çeşitli ve birbirine zıd zâtları ihatayı ifade ederse, bir zâtm geçmişe ve geleceğe izafetle meydana gelen durumlarını ihata ifade etmesi neden imkânsız olsun?

İmam Gazali

🔘

İnsanın tabiatı, talep edilen rızkın merkezi durumunda olan hâzineye doğru yüzün çevrilmesini gerektirir. Meselâ bir hükümdardan talepte bulunanlar bile azıkların dağıtılacağı haberini aldıkları zaman, hükümdarın orada bulunduğunu sanmasalar bile yüzleri ve kalpleri hâzineden yana döner.

İmam Gazali

Tolstoy Müslüman mıydı?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN