Arama

İslam'ın ilk müezzinleri

Yeryüzünde kesintisiz olarak okunan ezan, Müslümanların ibadet hayatında ayrı önem taşır. Asr-ı saadette ezanı okuyan müezzinler, sesi güzel ve gür, Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyan kimseler arasından seçilirdi. Peygamber Efendimizin (sav) zamanında Medine'de Bilal-i Habeşi ve Ümmü Mektum, Mekke'de Ebu Mahzure ve Kuba'da ise Sa'd b. Âiz el-Karaz ezan okurdu. Peki, ilk ezan nasıl okundu?

  • 1
  • 24
Peygamberimizin döneminde müezzinlikleri ile meşhur olan sahabeler
Peygamberimizin döneminde müezzinlikleri ile meşhur olan sahabeler

Asr-ı saadetten itibaren müezzinler sesi güzel ve gür, Kur'ân-ı Kerîm'i iyi okuyan kimseler arasından seçilirdi. Peygamber Efendimizin (sav) zamanında Medine'de Bilâl-i Habeşî ve İbn Ümmü Mektûm, Mekke'de Ebû Mahzûre ve Kubâ'da ise Sa'd b. Âiz el-Karaz ezan okurdu. Bu müezzinler bir arada bulunduğu zaman Hz. Bilal birinci, Ebû Mahzûre ikinci, İbn Ümmü Mektûm üçüncü müezzin sayılırdı.

Bayram namazına gidilirken ise müezzinler, ellerinde Habeş Necâşîsi Ashame tarafından gönderilen "aneze" adıyla bilinen asa ile Hz. Peygamber'in önünde yürürdü.

Ezanın sözleri

  • 2
  • 24
İslam'ın ilk müezzini: Bilal-i Habeşi
İslam'ın ilk müezzini: Bilal-i Habeşi

Habeş asıllı bir köle olarak Cumah kabilesinde dünyaya gelen Hz. Bilal'in babası ve Müslüman olduğu için işkence gören annesi de bir köleydi. Hz. Ebu Bekir'in vasıtasıyla İslam ile müşerref olan Hz. Bilal, Müslüman olduğunu açıkça söyleyen ilk yedi kişiden biriydi. Sesinin güzel ve gür olmasından dolayı Peygamberimizin ilk müezzini oldu.

Hazreti Muhammed'in (sav) yakın dostu

  • 3
  • 24
Ağır işkencelere maruz kaldı
Ağır işkencelere maruz kaldı

Bilal-i Habeşi, Ümeyye bin Halef'in kölesiydi ve sırf Müslüman olduğu için ağır işkencelere maruz kaldı. Ümeyye bin Halef, onu kızgın güneş altında sırt üstü yatırır, büyük bir kaya parçasını göğsü üzerine koydurur, sonra da İslam'dan vazgeçerek Lat ve Uzza'ya tapmaya zorlardı. Fakat her defasında cevabı aynı olurdu: "Rabbim Allah'tır; O birdir."

Peygamberimizin musibetler karşısındaki tutumu

  • 4
  • 24
Ezanı ilk defa okuyan kişiydi
Ezanı ilk defa okuyan kişiydi

Peygamber Efendimiz onun bu dayanılmaz işkencelere maruz kalmasına üzülürdü. Hz. Ebu Bekir, Müslüman olmayan güçlü bir köleye karşılık bir rivayete göre de para ile satın alarak azat etti.

Ezanı ilk defa okuyan kişi Hz. Bilal'di. Fakat ezanın sözlerini rüyasında gören sahabe Abdullah bin Zeyd bin Sa'lebe idi. Sabahleyin rüyasını Resulullah'a anlatması üzerine Hz. Peygamber "Bu sâdık bir rüyadır" dedi ve ezanın sözlerini Hz. Bilal'e öğretmesini emretti.

Resul-i Ekrem Bilâl'e ezan cümlelerini ezanda ikişer, ikamette ise birer defa okumasını emretti. Bu arada Hz. Ömer Resulullah'a gelip aynı rüyayı kendisinin de gördüğünü, ancak Abdullah b. Zeyd'in daha erken davrandığını bildirdi.

Hz. Bilal, Neccaroğulları kabilesine mensup bir kadına ait yüksek evin üzerine çıkıp sabah ezanını okudu. Böylece ezan 622 veya 623 yılında meşru kılındı. Sonrasında Mescid-i Nebevi'nin arka tarafına ezan okumak için özel bir alan yapıldı.

Benî Neccâr'dan bir kadın şöyle anlatır: "Benim evim mescidin etrafındaki evlerin en yükseği idi. Bilâl de ezanı burada okurdu. O, ezandan önce hep şu duayı yapardı", "Ey Allah'ım ben sana hamd eder ve Kureyş'in senin dinine karşı koymalarına karşı senden yardım dilerim." O, bu duasını hiç terk etmedi."

(İbn Hişam, Sîret-i İbn Hişam)

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN