Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Hz. Musa’nın mucizeleri nelerdir? Hz. Musa’nın hayatı ve risaleti…

Hz. Musa’nın mucizeleri nelerdir? Hz. Musa’nın hayatı ve risaleti…

Hz. Musa, kendisine dört ilahi kitaptan Tevrat'ın indirildiği ulü'l azm peygamberlerdendir. Soyu beşinci dereceden Yakup'a (as) dayanmakta, oradan da Hz. İshak vasıtası ile Hz. İbrahim'e kadar ilerlemektedir. Peki, Hz. Musa nerede büyümüştür? Hz. Musa'nın mucizeleri nelerdir? Kur'an'da Hz. Musa kaç defa geçer? Hz. Musa'nın hayatı ve risaleti…

Sesli dinlemek için tıklayınız.
 • 1
 • 13
Hz. Musa kimdir?
Hz. Musa kimdir?

Hz. Musa'nın küfür ve şirk ile mücadelesi Kur'an-ı Kerim'de, özellikle A'raf, Taha ve Kasas olmak üzere birçok surede uzun uzun anlatılmaktadır. 34 sure, 131 ayet ve 136 yerde kendisinden doğrudan bahsedilir. Bu rakam bizlere Hz. Musa'nın, Kur'an'da en çok zikri geçen peygamber olduğunu kanıtlamaktadır.

(x) 🔊 Mealli Hatim dinlemek için tıklayın.

 • 2
 • 13
Kur’an-ı Kerim’de Hz. Musa nasıl anılır?
Kur’an-ı Kerim’de Hz. Musa nasıl anılır?

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'nın dünyaya geldiği ortam, Firavun'un sarayına alınışı, bir Kıpti'yi öldürmesi sebebiyle Medyen'e gidişi, peygamber olarak seçilişi, İsrâiloğullarını kurtarmak için Firavun'a gönderilişi ve onunla mücadelesi, mucizeleri, İsrâiloğullarını Mısır'dan çıkarışı, Allah-ü Teala ile görüşmesi, Sînâ'da ilâhî emirleri alışı, çöldeki olaylar ve İsrâiloğullarına rehberlik edişi oldukça ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.

(x) 📕 Hz. Adem kıssası

Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi Tevrat'ta da Hz. Musa'dan oldukça sıklıkla bahsedilmektedir. Birbirinden farklı pasajlarda Tevrat, Hz. Musa'yı peygamberlerin en büyüğü ve en faziletlisi olarak takdim eder.

 • 3
 • 13
Firavun erkek çocukları neden öldürüyordu?
Firavun erkek çocukları neden öldürüyordu?

Hz. Musa doğduğu zaman, krallığın başında Velîd b. Mus'ab b. Muâviye b. Ebû Nümeyr adlı firavun vardı. Bu zat, rüyasında Beytülmakdis'ten çıkan bir ateşin Mısır'a sıçradığını ve evlerini yaktığını, bütün Kıbtîleri yok ettiğini, ancak İsrâiloğullarına zarar vermediğini görmüştür. Rüyanın yorumunu yapanlar, İsrâiloğulları içinden doğacak bir çocuğun elinden saltanatını alacağını, düzenini bozacağını ve dinini değiştireceğini söyleyince Firavun, bu toplulukta doğan her erkek çocuğun öldürülmesini emretmiş, daha sonra da bir yıl öldürülmelerini, bir yıl sağ bırakılmasını istemiş ve böyle bir yasak yılda Hz. Mûsâ doğmuştur. (x) (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi)

(x) 📕 Hz. Süleyman'a verilen mucizeler

Firavun, İsrailoğullarının erkek çocuklarını boğazlayıp kızlarını serbest bırakarak kendini güvene alacağını sanıyordu. Zannına o kadar inanmıştı ki bütün maddi ve manevi imkânlarını bu iş için seferber etmişti. Ancak zalimler ve yardımcıları ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, Allah'ın hakikatini ortadan kaldıramazlar. Çünkü güneş balçıkla sıvanmaz.

Hz. Musa doğduğu zaman, annesi onun Firavun askerleri tarafından öldürüleceği korkusuyla evladını bir sandık içinde Nil Nehri'ne bırakmıştı. Bu olay, Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde anlatılmaktadır: "Mûsâ'nın annesine, 'Onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız' diye vahyettik." (Kasas suresi 7. ayet)

(x) Kasas suresi 7. ayetin tefsiri 📕 ve meali 🔊

Nehirdeki yolculuğunun ardından sarayın cariyeleri tarafından bulunan Hz. Musa, Firavun'un karısı Asiye tarafından evlatlık alınmış ve böylelikle saray serüveni başlamıştı. "Firavun'un karısı, 'O, senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun! Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur veya onu evlât ediniriz' demişti. Onlar işin farkında değillerdi." (Kasas suresi, 9 ayet)

(x) Kasas suresi 7. ayetin tefsiri 📕 ve meali 🔊

 • 5
 • 13
Hz. Musa kekeme miydi?
Hz. Musa kekeme miydi?

Hz. Musa çocukluğunda dilinde kekeme veya peltekleşmeye benzer bir problem yaşamıştı. Büyük tefsir alimi Taberi'ye göre bunun sebebi, bebekken Firavun'a karşı yaptığı hareketin sonucunda öldürülmek istenmesi, bunu bilinçli bir şekilde yapmadığını ispat etmek için de Hz. Musa'nın altın veya yakut ile kor ateşten birini seçme imtihanından geçirilmesiydi. Bu olayda onun ateşi seçerek alıp ağzına atması üzerine dilinde peltekleşme meydana geldiği nakl olunmaktadır.

(x) 📕 Hz. Yusuf kıssası

(x) 📚 BİLGİ NOTU

(x) Taberi kimdir?

(x) Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî el-Bağdâdî (ö. 310/923) Câmiʿu'l-beyân ve Târîḫu'l-ümem ve'l-mülûk adlı eserleriyle tanınan müfessir, tarihçi, muhaddis ve fakih.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN