Arama

Haram ile helali en iyi bilen sahabi: Muaz bin Cebel

Peygamberimizin (SAV) haram ile helali en iyi bilen kişi olarak gösterdiği Muaz bin Cebel, hayatını İslam'a adamıştı. İnsanlara iyi ve hayırlı olanı öğrettiği, kuvvetli bir imana sahip olduğu için sahabeler tarafından Hz. İbrahim'e benzetilirdi. Aynı zamanda Resulullah'ın (SAV) kendilerinden Kur'an öğrenilmesini tavsiye ettiği 4 kişiden biriydi. Peki, Peygamber Efendimiz (SAV) Muaz bin Cebel'e hangi tavsiyelerde bulundu?

  • 1
  • 15
MUAZ BİN CEBEL KİMDİR?
MUAZ BİN CEBEL KİMDİR?

📌 Peygamber Efendimize bağlılığı ve ilme düşkünlüğü ile bilinen Muaz bin Cebel, hicretten on sekiz yıl ya da yirmi yıl önce Medine'de dünyaya geldi. Arabistan'ın önemli kabilelerinden biri olan Hacrec'in Benî Udey koluna mensuptu. Uzun boylu, beyaz tenli, iri gözlü ve kıvırcık saçlı olan sahabenin tek ayağının sakat olduğu rivayet edilir.

📌I. Akabe Biatı'ndan sonra Medine'ye hak dini anlatmak için gönderilen Musab b. Umeyr'in vesilesiyle on sekiz yaşında İslam ile şereflendi.

📌75 Medinelinin bulunduğu II. Akabe Biatı'nda yer aldı. Muaz bin Cebel, Akabe'de verdiği söze sadık kalarak İslam'ı yaymak için etkin bir şekilde çalıştı.

Peygamber Efendimize verilen söz: Akabe biatları nedir?

📌 Bunun için kendi kabilesinden İslam'ı kabul eden arkadaşlarıyla birlikte, Benî Selime oğullarından henüz Müslüman olmayan bazı kimselerin putlarını kırdı ve onların herhangi bir işe yaramadığı inandırmaya çalıştı.

📌 Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra, her daim O'nun yanında olmaya gayret gösterdi. Huneyn ve Taif gazalarının dışındaki bütün savaşlara iştirak etti. Bedir Savaşı'na katıldığı zaman henüz yirmi yahut yirmi bir yaşındaydı.

Müslümanların ilk savaşı

  • 3
  • 15
MUAZ’I CEHENNEMDEN KORUYAN ELLERİ
MUAZ’I CEHENNEMDEN KORUYAN ELLERİ

📌Tebük Seferi'nden dönerken Allah Resulü (sav) ve İslam ordusunu karşılayanlar arasında bir özründen dolayı gazveye katılamayan Muaz bin Cebel de bulunuyordu.

📌Hz. Peygamber, kendisini karşılamaya gelen Müslümanlarla tek tek el sıkıştı, müsafahada bulundu. Onların tebriklerini kabul etti. Bu arada Muaz (ra) ile de el sıkıştı. Fakat sahabenin nasırlaşan ellerini görmesi üzerine Peygamberimiz (sav): "Ya Muaz, ellerinin sertliği nedendir?" diye sordu.

📌Muaz (ra) ellerinin sertliği ile Hz. Peygamber'i rahatsız ettiğini zannetti. Mahcup bir şekilde vaziyetinin sebebini açıkladı: "Ey Allah'ın Resulü! Ben çoluk çocuğumun rızkını kazanmak ve nafakalarını temin etmek için uğraşıyorum bu yüzden ellerimin yumuşaklığı gitti ve bu şekilde sertleşip nasırlaştı."

Bu söz üzerine Hz. Peygamber, Muaz'ın alnını (bir rivayette ellerini tutarak avuç içlerini) öptü ve: "Bu ellere ateş temas etmez; ahirette cehennem ateşi dokunmaz" buyurdu.

(Serahsi, 30-245)

Yaşamak yakmayan bir cehennem üzerinde durmaktır

  • 4
  • 15
HARAM İLE HELALİ EN İYİ BİLEN SAHABE
HARAM İLE HELALİ EN İYİ BİLEN SAHABE

📌Huneyn ve Taif gazvelerine katılmamasının nedeni, Mekke'nin fethinden sonra Allah Resulü tarafından buraya emir ve Kur'an-ı Kerim muallimi olarak tayin edilmesinden dolayıdır.

📌 Muaz bin Cebel'in helal ile haramı en iyi bilen sahabe olarak anılır. Bununla ilgili olarak Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Ümmetimden ümmetime karşı en merhametli olan Ebû Bekr (ra), Allah'ın emirlerine uymakta en çok titizlik gösteren Ömer (ra), en hayâlı olan Osman (ra), helalle haramı en iyi bilen Muâz b. Cebel (ra), Kur'an'ı en iyi okuyan Ubey (ra), feraizi en iyi bilen Zeyd b. Sabit (ra)'tir. Her ümmetin bir emini vardır bu ümmetin emini de Ebû Ubeyde b. Cerrâh (ra)'tır."

(Zehebî, Târîhu'l-İslâm ve vefeyâtu'l-Meşâhiri ve'l-Âlâm)

  • 5
  • 15
KUR’AN-I KERİM’İN TAMAMINI EZBERLEDİ
KUR’AN-I KERİM’İN TAMAMINI EZBERLEDİ

📌 Muaz bin Cebel, asr-ı saadette Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen altı sahabeden biriydi. Aynı zamanda Resulullah'ın kendilerinden Kur'an öğrenilmesini tavsiye ettiği 4 kişiden biriydi.

📌Peygamber Efendimiz kendisine "Muaz ne iyi adam!" diye iltifat eder, kıyamet gününde onun âlimlerin önünde yürüyeceğini söylerdi.

📌 Muaz (ra), insanlara iyi ve hayırlı olanı öğrettiği, kuvvetli bir imana sahip olduğu için sahabeler tarafından Hz. İbrahim'e benzetilirdi. Geceleyin bir süre uyuduktan sonra kalkıp Kur'an-ı Kerim okuyup namaz kılardı. Hz. Peygamber'den 157 hadis rivayet etti.

Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasından sureleri okumak için tıklayın

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN