Arama

En fazla hadis rivayetinde bulunan 5 ravi

Peygamber Efendimiz (SAV)'in sohbet ve muhabbetiyle müşerref olan sahabe efendilerimiz, O'nun ağzından çıkan her kelimeye çok önem verirlerdi. Bazı sahabeler O'nun söylediği her sözü inci gibi görür, yazma ve okuma biliyorlarsa yazarak, bilmiyorlarsa hıfzederek ashaba bildirirlerdi. Peki muksirun diye adlandırılan ve Peygamber Efendimiz'den (SAV) en çok hadis rivayet eden sahabeler kimlerdi?

Ravi ne demek?

🔸 Kelime manası olarak ravi kelimesi ''çeşme başında su içmek, hadis nakletmek'' anlamlarına gelir. Hadis ilminde ise ravi sözcüğü ''hadisi öğrenen ve nakleden'' olarak kullanılır.

🔸 Peygamber Efendimiz (SAV)'in sözünü dinleyip anlayanların onu başkalarına teşvik etmesi üzerine pek çok sahabe efendimiz öğrendiği hadisleri ashaba rivayet etti.

🔸 Enes b. Mâlik, beni size çok hadis rivayet etmekten alıkoyan şey Allah Resulü'nün (SAV) şu sözüdür: "Her kim benim adıma bilerek yalan söylerse, cehennemdeki yerine hazırlansın." der.

(Müslim, Mukaddime, 2)

Peygamberimizin iltifatına mazhar olan 3 sahabi

🔸 Peygamber Efendimiz (SAV)'in bu hadis-i şerifinden ve Enes b. Malik'in (RA) bu sözünden de anlaşıldığı üzere sahabe efendilerimiz, Resulullah'a (SAV) istinat edecekleri her sözde, her hadiste oldukça dikkat ettiler.

🔸 Pek çok sahabe Peygamber Efendimiz'den (SAV) hadis rivayet etti. Ancak sahabeler içerisinde muksirun olarak adlandırılan beş sahabenin diğer sahabelerden daha çok rivayeti vardır. Bu sahabeler: Ebu Hureyre, Hz. Ayşe, Enes b. Malik, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abbas'tır.

Peygamber Efendimizin kendisiyle övündüğü sahabe; Ukkaşe bin Mihsan

Ebu Hureyre (RA) kimdir?

🔸 Tam adı Ebu Hureyre Abdurrahman b. Sahr ed-Devsi'dir. Müslüman olmadan evvelki ismi Abdüşems'ti, Müslüman olduktan sonra Abdurrahman adını aldı.

🔸 Medine'ye ulaşması ile beraber kendini tamamen ilme veren Ebu Hureyre, Resulullah Efendimiz'in (SAV) yanında bulunduğu sürece dünyevi arzularda olmadı.

🔸 Cihada karşı çok istekli olan Ebu Hureyre (RA) pek çok gazveye katıldı. Yermük Savaşı'na ve Cürcan'ın fethine de katılan Ebu Hureyre, Peygamber Efendimiz'in (SAV) kurduğu özel ekiplerde de vazifeliydi.

Çok hadis rivayet etmesiyle tanınan sahabi: Ebu Hureyre

🔸 Ebu Hureyre (RA), en çok hadis bilen ve hadisleri en iyi ezberleyen sahabedir.

🔸 Onu bu konuma getiren en önemli faktör, Peygamber Efendimiz (SAV) ile ilgili her şeyi öğrenme isteği, hadisleri ezberleme konusundaki şiddetli arzusu ve Resul-i Ekrem'in (SAV) yanından hiç ayrılmamasıydı.

Kedi sevgisiyle tasvir edilen sahabi; Ebu Hüreyre

🔸 Ayrıca Ebu Hureyre başta Peygamber Efendimiz (SAV) olmak üzere Übey b. Kâ'b, Ebû Bekir, Ömer, Üsâme b. Zeyd, Âişe, Fazl b. Abbas b. Abdülmuttalib gibi sahabelerden de hadis rivayet etti.

🔸 Kendisinden de 800'ü aşkın sahabe rivayette bulundu. Kaynaklara bakıldığında Ebu Hureyre'nin rivayetleri mükerrerleriyle yani tekrarları ile birlikte 5374'ü bulur.

Hakkında ayet nazil olan hanım sahabe; Havle binti Salebe

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN