Arama

Kedi sevgisiyle tasvir edilen sahabi; Ebu Hüreyre

İslam dini yaşamı her canlıya kolay kılmak için insanoğluna öğütler vermiştir. Bunlardan biri hayvanlara şefkatle ve merhametle yaklaşmaktır. Allah Teala müminlere bütün mahlukata karşı adaletli ve ölçülü davranmayı emretmiştir. Bu yazımızda sizlere hayvan sevgisi sebebiyle "kedicik babası" olarak tasvir edilen sahabi Ebu Hüreyre'den bahsedeceğiz. Hüreyre, İslam tarihinde en çok hadis rivayet eden sahabilerden biri... Güçlü bir hafızaya sahip olan Hüreyre, koyun otlatırken bulduğu kedi yavrularını elbisesinin eteğine koyup onlarla oynardı.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 15
Koyun otlatırken bulduğu kedi yavruları
Koyun otlatırken bulduğu kedi yavruları

◾ Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Ebu Hüreyre'nin ismi çeşitli kaynaklarda Abdüşems, Abdüamr, Sükeyn, Amr b. Abdüganm gibi farklı şekillerde geçse de, Hz. Peygamber (sav) onun adını Abdurrahman veya Abdullah olarak değiştirmiştir.

Ebu Hüreyre ile ilgili bilinen en yaygın rivayet ise koyun otlatırken bulduğu kedi yavrularını elbisesinin eteğine koyup onlarla oynamasıdır. Bu sebeple kendisine "Ebu Hüreyre" denildiği söylenir. (Tirmizî, "Menâkıb", 46)

Ebu Hüreyre kendisine zaman zaman Hz. Peygamber'in (sav) hitap ettiği gibi Ebu Hir denmesini istediği rivayet edilir.

(X) Bilgi: Sahabiler, rivayet bakımından çok hadis nakledenler "müksirûn" ve az hadis nakledenler mânâsında "mukıllûn" olmak üzere iki kısımda ele alınırlar. Müksirûn olarak nitelenen ve binin üzerinde hadis nakleden yedi sahâbî vardır. Bunlardan Ebû Hüreyre 5.374, Abdullah b. Ömer 2.630, Enes b. Mâlik 2.286, Hz. Âişe 2.210, Abdullah b. Abbâs 1.969, Câbir b. Abdullah 1.540 ve Ebû Saîd el-Hudrî 1.170 hadis nakletmiştir. Bunun dışında kalan sahâbîler ise mukıllûn olarak nitelenirler.

(X) Bi'rimaune hadisesinde ilk şehid olan sahabi: Haram bin Milhan

  • 2
  • 15
Resulullah’ın (sav) huzurunda Müslüman oldu
Resulullah’ın sav huzurunda Müslüman oldu

◾ Yetim olarak büyüyen Hüreyre, Resulullah'ı (sav) görmeyi çok istiyordu. Ancak Yemen'den Medine'ye tek başına gitmesi oldukça zordu. Tufeyl b. Amr'ın Hz. Peygamber'le (sav) görüşerek Müslüman olması, Hüreyre'yi hayaline bir adım daha kavuşturdu.

Tufeyl, bir grup Müslümanla beraber Medine'ye doğru yola çıktı ancak Resulullah'ın (sav) Hayber'e sefere gitmesi sebebiyle Hayber'e yöneldiler. Hüreyre, Hayber'de Resulullah'ın (sav) huzurunda Müslüman oldu.

(X) Bilgi: Hüreyre'nin daha önce Müslüman olmayıp Medine'ye İslâmiyet'i kabul etmek üzere geldiği de rivayet edilmektedir.

  • 3
  • 15
Uykusuz, aç susuz kaldı
Uykusuz, aç susuz kaldı

Ebu Hüreyre, Medine'ye ulaştığı günden itibaren gecesini gündüzüne katarak kendisini tamamen ibadete verdi ve Resûlullah'ın yanında bulunduğu sürece dünyevi hiçbir arzu peşinde koşmadı. Açlıktan bayılacak dereceye geldiği halde Mescid-i Nebevî'deki Suffe'den ayrılmadı. Çünkü İslam'ı geç benimsediği için büyük bir üzüntü duyuyordu, kaybettiği yıllarını telafi etmek istiyordu.

Cihada karşı büyük bir arzu duyuyordu, Ebu Hüreyre; kısmen Hayber fethine ve daha sonra yapılan gazvelerin hepsine katıldı. Yermük Savaşı'na ve Cürcân'ın fethine katıldı. Hindistan'ın fethedileceği müjdelenince bu savaşa da katılmak istediğini söyledi.

(X) En çok hadis rivayet eden sahabilerden Cabir bin Abdullah

  • 4
  • 15
Resulullah'ın yanında üç yıl kaldı
Resulullah’ın yanında üç yıl kaldı

(X) Ebû Hüreyre'nin rivayet ettiği bir hadisi ihtiva eden ve Şeyh Hamdullah Efendi
tarafından hazırlanan nesih kıta (M. Serin, Hattat Şeyh Hamdullah, İstanbul 1992, s. 115)

Ebu Hüreyre, Resûlullah'ın yanında üç yıl kaldı. Bu süre boyunca Resulullah'ın tüm davranışlarını izledi. Gece gündüz demeden yanından hiç ayrılmadı. Talha b. Ubeydullah'ın naklettiğine göre; Ebu Hüreyre hiçbir şeyi bulunmadığından Resulullah'ın misafiri olarak suffeliler arasında kalıyordu. Eli, Hz. Peygamber'in eliyle beraberdi.

(Tirmizî, "Menâkıb", 46)

Ebu Hüreyre, hayatının son dönemlerinde evine çekildi. Vefatından bir süre önce hastalanarak, 78 yaşlarında iken vefat etti. Cenazesi Medine'ye getirildi. Cennetü'l-Bakî'ye defnedildi.

  • 5
  • 15
Kuvvetli bir hafızaya sahipti
Kuvvetli bir hafızaya sahipti

Ebu Hüreyre, kuvvetli bir hafızaya sahipti. Bunu Peygamber duası sayesinde kazanmıştı. Efendimizin mübarek ağzından çıkan sözleri çabuk unuttuğunu ifade ederek, Resulullah'a dert yanmıştı. Buhari'den nakledildiğine göre Resulullah'ın duası ile bu derdinden kurtulmuştu.

Ebu Hüreyre, gecenin üçte birinde uyur, üçte birinde ibadet eder, üçte birinde de hadis müzakere ederdi. Resulullah'ın vefatından sonra Mescid-i Nebevî'de hadis rivayet ederken onu hatırladığı için göz yaşını tutamadığı olurdu.

(X) Bilgi: Ebu Hüreyre'yi en çok hadis bilen ve hadisleri en iyi ezberleyen sahâbî konumuna getiren çeşitli sebeplerin başında, onun Hz. Peygamber'le ilgili her şeyi öğrenme, hadisleri ezberleme konusundaki şiddetli arzusu ve dolayısıyla Resûl-i Ekrem'in yanından ayrılmaması gelmektedir.

(X) İlk Müslümanlar kimlerdi? İslam'ı kabul eden ilk on Müslüman

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN