Arama

Ebussuud Efendi'den oğluna öğütler

Bazı alimler yazdıkları eserler kadar tavırlarıyla da tarih sayfalarında yer alırdı. Osmanlı ilmi birikiminin büyük alimlerinden olan Ebussuud Efendi, ilmi meselelerde otorite kabul edildi. Yetiştirdiği talebeler ve verdiği hükümler ile Osmanlı klasik dönemine damga vurdu. Sözünü budaktan esirgemeyen bir alim olan Ebussuud Efendi, fetvalarıyla asırlarca anıldı. Büyük alimin oğlu Nuh'a şiir ile bıraktığı nasihatler, asırlardır dilden dile dolaştı.

Bir zarif alim

Ebussuûd Efendi 1490 - 1574 yılları arasında yaşayan Osmanlı döneminin en önemli alimlerinden biridir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından kendisine çok güvenilen Ebussuûd Efendi, Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislamlık gibi mühim bir vazifeyi ifa eder.

Hoca Çelebi, Sultanü'l Müfessirin gibi lakaplarla anılan Ebussuûd, büyük bir fıkıh ve tefsir alimiydi. Kadılık döneminde ve Şeyhülislamlık dönemde kanunları uygulama noktasında büyük bir titizlik göstermiş ve adaleti savunarak büyük bir şöhrete erişir.

Kanuni döneminin en ünlü şeyhülislamı: Ebussuud Efendi

Râhat-ı rûhum dilde fütûhum
Oglum Nuh'um ba'de selâmi

Ebussud Efendi

Günümüz Türkçesiyle

Ruhumun huzuru gönlümün ferahı
Selam sonrası oğlum Nuh'um

Bilim ve teknolojide çığır açan Osmanlı âlimleri

İlme hâris ol sugle enîs ol
Ehl-i celîs ol görme melâmı

Ebussud Efendi

Günümüz Türkçesiyle

İlimde istekli çalışmada arkadaş ol
Meclis ehli ol ayıplama kimseyi

Osmanlı'nın ilmiyle yol gösteren 5 şeyhülislamı

Farsiyi gör bil ehli ara bul
Efsah-ı nâs ol ırb-ı ucâmı

Ebussud Efendi

Günümüz Türkçesiyle

Farsça öğren ehlini bul
Arap ve acemin güzel sözlüsü ol

Tarihimizden ilginç fetvalar

Vakt-i namaz et Hakk'a niyaz et
Hâlik'a yâd et gözle imâmı

Ebussud Efendi

Günümüz Türkçesiyle

Namazları vaktinde eda et Hakk'a niyaz et
Yaradanı daima zikret

İslam uygarlığında gelişen bilim Avrupa'ya nasıl ulaştı?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN