Arama

Cennetle müjdelenen sahabe: Zübeyr bin Avvam

Peygamber Efendimizin (SAV) vahiy katipliğini yapan, aynı zamanda hadis rivayetinde bulunan Zübeyr bin Avvam (RA), cennet ile müjdelenen Ashab-ı Kiram'dan birisidir. Genç yaşında Müslüman olmayı tercih etmiş, çeşitli işkencelere rağmen Allah'a (CC) inanmaktan vazgeçmemiştir. Sizler için iman edenlerin ilklerinden, gazvelerin cengaveri Zübeyr bin Avvam'ın (RA) hayatını araştırdık.

🔸 Zübeyr bin Avvam (RA), "aşere-i mübeşşere" olarak bilinen cennetle müjdelenen on sahabeden birisiydi. Kendisi 595 yılında Mekke'de dünyaya gelmişti.

🔸 Zübeyr b. Avvam'ın babası (RA), Hz. Hatice'nin (RANHA) kardeşi olan Avvam bin Huveylid idi. Peygamber Efendimiz (SAV)'in halası olan Safiyye binti Abdulmuttalib ise Hz. Zübeyr'in (RA) annesiydi.

Aşere-i Mübeşşere nedir?

Aşere-i Mübeşşere, Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından cennete girecekleri daha hayatta iken vâdedilmiş on sahabe için kullanılan kavram.

İSLAM ALİMLERİNDEN ÖĞÜTLER

🔸 Hz. Zübeyr (RA), ömrü boyunca puta tapmadı ve cahiliye geleneklerine, inanışlarına hiç meyletmedi. Zübeyr bin Avvam (RA), İslam'a davetin ilk günlerinde daha on altı yaşında iken İslamiyet'i kabul etti. Hatta bu durumun yaşanmasında Hz. Ebu Bekir'in (RA) etkisinin bulunduğu nakledilir.

(İbn Hacer el-Askalânî, Tehzîbü't-Tehzîb III 274-275)

🔸 Cahiliye döneminde Zübeyr b. Avvam'ın (RA) Müslüman olmasına karşı çıkan ilk isim amcası Nevfel b. Huveylid oldu. Amcası Nevfel, Hz. Zübeyr'in (RA) İslam'ı kabul etmekten vazgeçmediği takdirde ona şiddet uygulayacağına yeminler etti. Cennetle müjdelenen sahabi Hz. Zübeyr (RA) ise Müslümanlıktan asla vazgeçmedi. Bunun sonucunda amcası Nevfel, onu bir hasıra sardı ve tavana astı. Zübeyr bin Avvam'a (RA) işkenceler etti.

(Taberânî I 122)

Zübeyr bin Avvam'ın (RA) Yeteneği

🔸 Zübeyr bin Avvam (RA), ok atma ve kılıç kullanmayı öğrenerek büyüdü. Bu hasletlerinden dolayı Mekke'de ümmet adına ilk kılıç çeken kişi de o oldu.

🔸 Zübeyr b. Avvam (RA) esmer, iri yapılı, uzun boylu, cesur ve kahraman bir kişiliğe sahipti. Hulefâ-yi Râşidîn döneminde ziraat ve ticaretle meşgul olduğundan büyük bir servet edinmişti. Cömertliği ile bilinirdi.

Hulefâ-yi Râşidîn nedir?

Hulefâ-yi Râşidîn dönemi, Peygamberimizin (SAV) vefatından sonra Hz. Ebu Bekir (RA) Hz. Ömer (RA) ve Hz. Osman'ın (RA) hilafetleriyle sürüp Hz. Ali (RA) ile sona eren döneme denilir.

İMANIN ESASLARI: BİRİN BEŞ HALİ

  • 4
  • 10
İslam tarihinin ilk muhaciri
İslam tarihinin ilk muhaciri

İslam tarihinin ilk muhaciri

🔸 Cahiliye döneminde Efendimiz (SAV), Hz. Zübeyr'i (RA) Müslüman olmayı kabul eden ilk sahabilerden Abdullah b. Mes'ûd (RA) ve Talha b. Ubeydullah (RA) ile kardeş ilan etti.

🔸 Bu süreçte müşrikler, Müslümanlara karşı baskılarını arttırmış ve inananlar Habeşistan'a hicret etmek durumunda kalmıştı. Müminlere Habeşistan'a hicret etme izni verilince Hz. Zübeyr (RA) ilk kafileyle oraya gitti.

Muhacir nedir?

Muhacir, hicret eden demektir.

Hicret nedir?

Hicret, bir yerden bir yere yapılan göçe denir.

Müşriklerin asılsız haberi

🔸 İçlerinde Zübeyr bin Avvam'ın (RA) da bulunduğu bir kafile Habeşistan'a hicret için yola çıktı. Müslümanların hicreti hemen ardından etrafta müşriklerin iman ettiği söylentisi yayıldı. Bu haberin yayılması üzerine onlar geri döndüler.

🔸 Yayılan söylentinin asılsız olduğunu anlayan Müslümanlar, Zem'a b. Esed'in himayesinde Mekke'ye girdiler. Ancak baskıların artarak devam etmesi Zübeyr bin Avvam (RA) ile birlikte Müslümanları ikinci defa Habeşistan'a hicret etmek zorunda bıraktı.

İNSAN OLABİLMENİN İLK ŞARTI: MERHAMET

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN