Arama

Cemil Meriç'e göre İslam düşüncesinin gelişimi

1983 yılında yayım hayatına giren kültür ve düşünce dergisi Hamle'de, dokuzuncu sayıdan on dokuzuncu sayıya kadar dönemin tanınmış entelektüellerine "İnanmış Aydının Problemleri" konusu bağlamında birtakım sorular sorulmuştur. "İslam Düşüncesi Neden Geriledi?" ve "İslam Düşüncesi Nasıl Gelişebilir?" başlığı altında oluşturulan dört farklı soru dönemdeki bazı aydınlara yöneltilmiştir. İlk olarak Cemil Meriç ile birlikte başlayan mülakat zincirinde, ünlü mütefekkir Cemil Meriç'in İslam düşüncesinin gelişimine dair görüşleri neler olmuştur?

  • 1
  • 15
HİZMET İÇİN YENİ HAMLE DERGİSİ
HİZMET İÇİN YENİ HAMLE DERGİSİ

10 Ocak 1983 tarihinde Hizmet için Yeni Hamle adıyla yeni bir dergi yayım hayatına başlamıştır. Dergi, 10 Ocak 1983'ten 22 Ağustos 1983 tarihine kadar toplam 32 sayı yayımlanmıştır. Haftalık güncel olaylar ekseninde yayımlanan dergi, uzun soluklu olmasa bile yayımlandığı dönemde basın hayatına katkılar sunmuştur. Bilhassa günümüzde çok aşina olduğumuz isimlere dair farklı bilgiler sunma noktasında dikkat çekicidir.

Yayın hayatına Ankara'da başlayan ve çalışmalarına bu şehirde devam eden dergide Ahmet Kabaklı, Yılmaz Öztuna, Cinuçen Tanrıkorur, Emine Işınsu gibi farklı alanlarda tanınmış fikir insanlarının birçok röportaj, sohbet ve söyleşileri de yayımlanmıştır.

7 güzel adamın çıkardığı Mavera dergisinin kuruluş hikayesi

  • 2
  • 15
HAMLE DERGİSİNİN ÇIKIŞ AMACI
HAMLE DERGİSİNİN ÇIKIŞ AMACI

Derginin çıkış amacına 17 Ocak 1983 Pazartesi tarihli 2. sayısında İçindekiler bölümünün yanında yer alan "Okuyucuya Mektup" kısmında yer verilmiştir:

"Hamle, ekonomiye gerekli önemi verecektir. Zira, Türkiye'nin ve dünyanın da en önemli meseleleri arasında ekonomi ve dünyada kendini koruyacak güce ulaşmak çabası dikkati çekmektedir. Bunun yanında kültür, manevi değerler ve teknolojik zihniyetin yaygınlaşması konusunda da Hamle dergisinin çabalarına şahit olacaksınız.
...
Önemli olan, okuyucuya karşı sorumluluk duymak ve bu sorumluluğun gereği yayın yapabilmektir. İnsanoğlunda gerçek bilgi soyut spekülasyonlarla değil 'olay'ı ve 'eşyayı' tanımakla teşekkül eder. İnsanı tabiata hatta uzaya hükmetmeye yönelten ilmi zihniyetin de kuralı budur. Bundan dolayı Hamle 'bildiri' değil 'haber-yorum-aktüalite' dergisi olacak."

Bu bilgiler ışığında Hamle nasıl bir yayım politikası izleyeceğini ortaya koymuştur.

Papirüs dergisinin çıkış öyküsü

12 Eylül darbesinin getirdiği zor dönemlerde yayım hayatına girmiş dergilerden biri olan Hamle'de, konu yelpazesi geniş tutulmuş, gerek siyasi gerekse sosyal, edebi, felsefi ve dini yazılar almıştır. Derginin en önemli özelliklerinden biri 12 Eylül darbesi sonrası Türk toplumunun sosyal ve siyasi durumunu yansıtmasıdır. Bu noktada 9. sayıdan itibaren dergide yer alan "İnanmış Aydının Problemleri" yazı dizisi oldukça önem arz etmektedir.

Ali Emiri'nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası

  • 4
  • 15
İNANMIŞ AYDININ PROBLEMLERİ
İNANMIŞ AYDININ PROBLEMLERİ

Bir kültür ve düşünce hamlesi olan dergide, 9. sayıdan itibaren her bir sayıda dönemin tanınmış bir simasına "İnanmış Aydının Problemleri" başlığı adı altında dört farklı soru sorularak şahısların düşünce ve yorumları alınarak yazılar yayımlanmıştır. İnanmış Aydının Problemleri başlığı altında tanınmış isimlerle "İslam Düşüncesi Neden Geriledi? ve "İslam Düşüncesi Nasıl Gelişebilir" soruları ekseninde mülakat yapılıp dergide yer verilmiştir.

Modern çağın filozofu: Cemil Meriç

  • 5
  • 15
İSLAM DÜŞÜNCESİ NASIL GELİŞİR?
İSLAM DÜŞÜNCESİ NASIL GELİŞİR?

İlk olarak Cemil Meriç ile bu mülakat zinciri başlamış ve ardından sırasıyla bir sonraki sayıda yayımlanmak üzere Erol Güngör, Hayrettin Karaman, İsmet Özel, Mehmet Aydın, Nevzat Kösoğlu, Rasim Özdenören, S. Ahmed Arvasi, S. Hayri Bolay, Süleyman Uludağ ve Taha Akyol'un mülakatlarına yer verilmiştir. Derginin 9. sayısındaki kapağı "İnanmış Aydının Problemleri" başlığı altında "İslam Düşüncesi Neden Geriledi? ve "İnsan Düşüncesi Nasıl Gelişebilir" sorularının yanında ismi geçen aydınların fotoğrafları ile basılmıştır.

10 soruda Cemil Meriç

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN