Arama

Bir şehir inşa edici olarak Peygamberimiz (SAV)

Peygamber Efendimiz (SAV), hicret edişiyle birlikte Yesrib'i bir İslam şehrine dönüştürme çalışmalarına başlar. Düzenleyeceği şehirde ilk olarak bir mescid inşa ettirerek Allah (CC) inancını şehrin merkezine oturtur ve diğer tüm yapı gelişiminin, camiyi merkez alarak oluşmasını amaçlar. Peygamberimizin (SAV) Medine'yi bir İslam şehrine dönüştürme aşamalarını sizler için araştırdık...

Bir şehir inşa edici olarak Peygamberimiz SAV

ŞEHİR NE DEMEK

🔸 Farsça "şehr" sözcüğü, halkının çoğunluğunun ticaret, sanayi vb. işlerle uğraşan yerleşim alanları için kullanılır.

🔸 Şehir sözcüğü, Türkçe'de 11. yüzyıldan beri halk dilinde şar biçiminde ifade edilir. Şehir kelimesine karşılık kent ve balık kelimesi de kullanılmıştır. Arapça'da şehir kelimesinin karşılığı olarak kullanılan isimler medîne, belde ve mısrdır.

🔸 Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, şehir için on yedi yerde medine, on dokuz yerde beled, belde, yirmi bir yerde dâr beş yerde mısr ve elli altı yerde karye kelimeleri kullanılır.

Medeniyetin kökleri: Şehirler

MEKKE'NİN ÖNEMİ

🔸 Peygamber Efendimiz (SAV), yaşadığı dönem itibariyle önemli bir şehir statüsünde olan Mekke'de büyümüştür. Hicret'e kadar Mekke'de kalmıştır.

🔸 Mekke şehrinde meydana gelen olaylara seyirci kalmamış, şehirdeki toplumsal ve siyasal olaylarla yakından ilgilenmiştir. Peygamber Efendimiz (SAV) bir şehrin nasıl oluştuğuna dair algıya sahipti.

🔸 Önemli bir dünya şehri olan Mekke, eski dönemlerden itibaren dünyanın merkezi olma konumunu muhafaza etmiştir. Mekke; tarihi, siyasi, kültürel ve dini merkezdir. Şehirlerin anası, "Umm'ul-Kura" unvanına sahiptir.

🔸 Yüce Allah (CC) Şûrâ suresi, 7. ayette Mekke'nin şehirlerin anası olduğunu şu şekilde bildirilir:

Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir.

Şûrâ suresini okumak ve dinlemek için tıklayınız.

🔸 Tin suresi 4. ayette ise Mekke'nin emin bir belde olduğu anlatılır. Mekke'nin "güvenli belde" olarak anılmasının sebebi ise gerek İslam'dan önce gerekse İslami devirde bir barış şehri olarak nitelendirilmesi, kan dökmenin yasak olması, kente ticaret maksadıyla gelen yabancıların mal ve can güvenliğini korunması adına kabilelerce anlaşmalar düzenlenerek hayata geçirilmesidir.

🔸 Tarıma elverişli olmayan dağlar ve çöllerle çevrili bir bölgede bulunan Mekke, ticaret açısından gelişmiş olduğu için çevresindeki bölgelerin ilgi odağıdır. Büyük kervanların, fuar ve panayırların mekanıdır.

🔸 Dinî bir merkez konumunda olan Mekke, Hz. Adem'in (AS) kurup, Hz. İbrahim'in (AS) yeniden onarıp yaptığı mabed olan Kabe'nin bulunduğu yerdir. Her zaman Müslümanları toplamakta ve insanları kendisine davet etmektedir.

🔸 Mekke, dini bir merkez oluşu gerekse şehir yerleşimi özellikleri göstermesi bakımından gelişmiş toplumsal, siyasal ve ticarî ilişkilere sahiptir. Mekke, ticari ilişkileri, hukuk sistemi, yapı faaliyetleri ile büyük bir şehir olma özelliği gösterir.

Bir şehir inşa etmek

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN