Arama

Ayet ve hadisler ışığında Müslümanlar için hayır yolları

Ayet ve hadislerde Müslümanlara, iyiliğin emredilmesi ve kötülükten men edilmesi öğütlenir. Hayırda yarışmak müminlere yüce Rabbimizin emirlerindendir ve bu yolda hiçbir iyilik küçümsenemez. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir." Sizler için Müslümanlar için hayır yollarının çokluğunu ile ilgili ayet ve hadisleri derledik.

Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.

(Bakara Suresi, 215. ayet)

Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan seçkin
hafızlardan sure ve meal dinlemek için tıklayın

...Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir...

(Bakara Suresi, 197. ayet)

Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükâfatını görecektir.

(Zilzâl Suresi, 7. ayet)

Hayatımıza rehberlik edecek 20 ayet

Kim salih bir amel işlerse, kendisi için işlemiş olur...

(Câsiye Suresi, 15. ayet)

Ebû Zer Cündüb b. Cünâde (ra) anlatıyor: "Yâ Resûlallah, hangi amel daha üstündür?" dedim. "Allah'a inanmak, Allah yolunda cihad etmek" dedi. "Hangi köleyi azat etmenin sevabı daha çoktur?" dedim. "Sahipleri için en kıymetli ve en pahalı olanını" dedi. "Bunları yapamazsam" dedim. "İşini bilene yardım eder, bilmeyenin de işini görüverirsin" dedi. "Ya bu işlerden bazısını yapamazsam?" dedim. "İnsanlara kötülük etmekten sakınırsın, bu da senin kendine sadakandır" buyurdu.

(Müslim, Îmân, 136; Buhârî, Itk, 2)ِ

Ayet ve hadislerle İslam'da 'ümmet' kavramı

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN