Arama

İsrail’in Gazze’deki insani ve kültürel soykırım planı

Filistin toprakları, yüzyıllar boyunca pek çok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış kadim bir coğrafyadır. Bu bakımdan içerisinde birçok dini ve kültürel eser barındırır. Filistin topraklarında Yahudi bir İsrail Devleti kurma fikri ilk kez II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıktı. İsrail Devleti'nin kurulma aşamasındaki fikir babası Theodor Herzl, ilk defa İsviçre'de düzenlenen Siyonizm kongresinde bu fikri dile getirdi. Böylece Filistin topraklarında yaklaşık bir asırdır süren Filistinlilere yönelik soykırım başlamış oldu. İşgalci İsrail'in sistematik olarak uyguladığı insani ve kültürel soykırımın geri planını sizler için yazdık.

  • 1
  • 12
Filistinlilere uygulanan soykırımın tarihsel olarak başlangıcı
Filistinlilere uygulanan soykırımın tarihsel olarak başlangıcı

🔴 Son zamanlarda, İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı soykırım politikaları, özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra artan ve 1948'den beri Orta Doğu'da İslam dünyasının içini kemiren bir sorun olarak hala tüm acılarıyla sıcaklığı koruyor.

🔴 İsrail'in, bebek, kadın, yaşlı, hasta demeden masum insanları katlettiği kitlesel imha yöntemleri herkesin vicdanını sarsmaktadır. İsrail ve Filistin arasındaki gerginlik son zamanlarda sıkça duyulsa da bu mesele aslında uzun yıllardır devam eden ve Filistin halkına karşı gerçekleştirilen fiziksel ve psikolojik bir saldırı olarak tanımlanabilir.

FİLİSTİN - İSRAİL ÇATIŞMASI'NA DAİR BİLMENİZ GEREKEN KAVRAMLAR

  • 2
  • 12
2 Kasım 1917'deki Balfour Deklarasyonu
2 Kasım 1917’deki Balfour Deklarasyonu

🔴 Filistin'in tarihte kaderini değiştiren Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarında Yahudi bir İsrail devleti kurulması kararlaştırılmıştır. 1948'de Filistin topraklarında kurulan İsrail Devleti hem Orta Doğu'nun hem de Müslüman Filistinlilerin eziyetlerinin başladığı gün olarak da tarihe geçer.

🔴 Dönemin Britanya Başbakanlığında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Arthur Balfour'un adıyla anılan bu deklarasyonla İsrail Devleti'nin kurulmasına yönelik ilk kayıtlı belgedir.

  • 3
  • 12
"Saygıdeğer Lord Rothschild"
Saygıdeğer Lord Rothschild

🔴 Yahudilerin Avrupa devletleri üzerindeki gücünün en temel sebebi Yahudilerin zengin olmalarıdır. Dünyanın sayılı zenginlerinden olan ve pek çok belgesele de konu olan Rothschild ailesi Yahudidir ve İngiltere devlet politikasında da nüfuz sahibidir. İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Jamed Balfour'un kendisine müjdelediği İsrail Devleti'nin kuruluşu dair mektupta şunlar yazar:

"Saygıdeğer Lord Rothschild, Majestelerinin Hükûmeti adına kabineye sunulan ve kabul edilen Yahudî Siyonist isteklerini sempati ile karşılayan müteakip deklarasyonu iletmekten memnuniyet duyarım.

"Majestelerinin Hükûmeti, Filistin'de Yahudîler için bir millî yurt kurulmasını uygun karşılamaktadır ve bu hedefin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için elinden geleni yapacaktır. Filistin'deki mevcut Yahudî olmayan toplumların sivil ve dinî haklarına ve başka ülkelerde yaşayan Yahudîlerin sahip oldukları haklara ve siyasî statülerine zarar verecek hiçbir şeyin yapılmayacağı açıkça anlaşılmalıdır.

Bu deklarasyonu, Siyonist Federasyonu'nun bilgisine sunmanızdan memnuniyet duyacağım."

Saygılarımla Arthur James Balfour"

5 BAŞLIKTA FİLİSTİN MESELESİ

  • 4
  • 12
Soykırım ne demektir?
Soykırım ne demektir?

🔴 "Soykırım" terimi 1944 öncesine kadar kullanılmamaktaydı. Soykırım, bir grubun varlığını ortadan kaldırma amacıyla belirli gruplara karşı işlenen şiddet içeren suçlara karşılık gelen çok özel bir terimdir. Bu terim, Yunanca "geno" kelimesiyle (ırk ya da kabile anlamında) ve Latince "cide" kelimesiyle (öldürmek anlamında) birleştirilerek "genocide" (soykırım-holokost) kelimesini ortaya çıkarmıştır.

🔴 9 Aralık 1948'de, Birleşmiş Milletler, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni kabul etti. Sözleşme, "soykırım"ı sözleşmeye taraf olan ulusların "önleme ve cezalandırma yükümlülüğünü üstlendiği" bir uluslararası suç olarak tanımladı. Soykırımın tanımı bu Sözleşme'de aşağıdaki gibi yapılmıştır:

1- Gruba mensup olanların öldürülmesi,
2- Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel ya da zihinsel zarar verilmesi,
3- Grubun bütünüyle ya da kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak, yaşam şartlarını kasten değiştirmek,
4- Grup içinde doğumları engellemek amacıyla önlemler almak,
5- Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek,

"Bu Sözleşme bakımından, ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir grubu, kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri, soykırım suçunu oluşturur:"

  • 5
  • 12
Filistin'in tamamına yönelik bir soykırım
Filistin’in tamamına yönelik bir soykırım

🔴 1948 yılından bu yana İsrail, bölgede her zaman çatışmaları körükleyen ve yol açan politikalar gütmüş ve Arap devletleri arasında da bölücü faaliyetler yürütmüştür. Özellikle istihbarat servisleri Mossad aracılığı ile Suriye'de, Lübnan'da, Irak'ta ve Mısır'da sayısız operasyon yaparak Arap birliğinin önüne geçerek Filistin'i savunmasız ve yalnız bırakacak faaliyetler gerçekleştirmiştir.

🔴 1970'lerden itibaren Filistin halkına ve özellikle Gazze'ye yönelik silahlı saldırıların şiddetini arttırmış ve birçok Filistinliyi öz topraklarından göç ettirmeye yönelik bir politikayı benimsemiştir.

FİLİSTİN DİRENİŞİNİ BESLEYEN GÜÇ

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN