Arama

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin ile İsrail arasında gerçekleşen çatışmalar bir soykırıma dönüşmüştür. Dünya'nın gözleri önünde gerçekleşen bu katliam, hangi ırka mensup olursa olsun vicdan duygusuna sahip her insanı rahatsız etmeli ve küresel güce sahip tüm ülke liderleri bu katliama "dur" demelidir. Sizin için savaş suçlarının işlendiği, 21. yüzyılın en büyük katliamı olan Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramları açıkladık.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 20
KUDÜS
KUDÜS

🔹 Akdeniz ile Lut Gölü arasındaki Yehuda Dağları'ndaki plato üzerine kurulmuş bir şehir olan Kudüs, üç ilahi dinde de kutsal görülen bir şehirdir. İsrail, 1980 yılında Kudüs'ü başkenti ilan eder fakat bu karar, uluslararası toplumda kabul görmez.

🔹 Kudüs, Müslümanlar için Mekke ve Medine'den sonraki en kutsal yerdir. Kudüs, 610 senesinde Müslümanların ilk kıblesi olmuştur. Kur'an-ı Kerim'e göre Peygamber Efendimiz (SAV) Kudüs'den Miraç'a yükselmiştir.

🔹 Kudüs, Yahudiler için de kutsaldır. Bunun nedeni Tevrat'a göre Hz. Davud'un Kudüs'ü başkent yapması ve oğlu Hz. Hz. Süleyman'ın (AS) ilk tapınağı şehrin içinde kurmasıdır.

🔹 Hıristiyanlar için Kudüs'ün kutsal sayılmasının nedeni ise, Yeni Ahit'e göre İsa'nın (AS) bu şehirde çarmıha gerilmesinden kaynaklanır. Eski Kudüs'de, Tapınak Dağı, Ağlama Duvarı, Kutsal Kabir Kilisesi, Kubbetü's-Sahra ve Mescid-i Aksa gibi dini öneme sahip birçok nokta bulunur.

  • 2
  • 20
GAZZE ŞERİDİ
GAZZE ŞERİDİ

🔹 Gazze şeridi, Akdeniz kıyısında 40 km uzunluğunda bir sahil şerididir. Bölgede 1.4 milyon Filistinli bulunur. Hiçbir ülke Gazze Şeridi'ni bağımsız bir devlet bölgesi olarak tanımamaktadır.

🔹 Gazze Şeridi, 1967- 2005 yılları arasında İsrail yönetiminde iken günümüzde Filistin Özerk Yönetimi'ndedir. İsrail, Filistin ile imzaladığı Oslo Anlaşması gereğince bölgenin hava sahası, su kaynakları ve deniz ulaşımı kontrolünü sağlar.

  • 3
  • 20
BATI ŞERİA
BATI ŞERİA

🔹 Batı Şeria, 1993 yılında İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) yaptığı Oslo Barış Anlaşması'nın bir sonucu olarak kurulmuştur. Batı Şeria'nın Filistin özerk bölgelerinin yönetim organıdır ve Filistin Devleti kontrolündedir.

🔹 Bölgenin, BM Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından İsrail işgali altında olduğu kabul edilmektedir.

  • 4
  • 20
SİYONİZM
SİYONİZM

🔹 Siyonizm, Filistin'de bir Yahudi devleti kurmayı amaçlayan harekettir. Bu hareket Filistin toprakları dışındaki bütün Yahudileri Filistin'de toplamayı ve Siyon Dağı'nın tepesine Süleyman Mabedi'ni tekrar inşa ederek bir devlet kurmayı amaçlar.

  • 5
  • 20
ABLUKA
ABLUKA

🔹 Abluka, savaş halindeki devletlerden birinin, ötekinin kıyılarından bir kısmına ya da tümüne giriş ve çıkışlarına engel olan savaş önlemlerindendir. Ablukanın eş anlamlısı olan sözcükler kamal, kuşatma ve muhasaradır. Abluka sözcüğü, Cenevizce'den Türkçe'ye geçmiştir.

🔹 Devletlerin birbirlerine ekonomik bağımlılıkları olduğundan abluka modern savaş araçlarından biridir. Abluka genellikle yazılı veya yazılı olmayan uluslararası hukuk kurallarla düzenlenir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN