Arama

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar

İsrail Devleti kayda değer hiçbir gerekçe olmaksızın tüm dünyanın gözü önünde savaş değil insanlık suçu işliyor ve Batılı devletler bunu sadece izlemekle yetiniyor. Milyonlarca masum insan, İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu acı bir şekilde yaşamını yitiriyor. Peki, alenen işlenen bu katliamın uluslarası hukuk açısıdan karşılığı ne? İşte, Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar...

İSRAİL ULUSLARASI HUKUK SUÇU İŞLİYOR

◾ Yıllardır Filistin ve İsrail arasında yaşanan çatışmalar, 7 Ekim 2023 tarihinde resmen bir savaşa dönüştü. 17 Ekim'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırı ise resmen bir katliamdı.

Gazze'de yaşanan bu sıcak gelişmelerden sonra akıllara, "İsrail'in, Filistin halkına uyguladığı kabul edilemez bu soykırımı uluslararası hukuk bağlamında nasıl karşılık bulur?" sorusunu getirdi.

İsrail'in kuruluşunun arka planı

HUKUK AÇISINDAN GAZZE KRİZİ

II. Dünya Savaşı'ndan itibaren İsrail'in, Filistin halkının topraklarını işgal etmesi, Filistinlileri temel ihtiyaçlarından mahrum bırakması ve Gazze'ye uyguladığı abluka insanî meselerin genelini kapsadığı, aynı zamanda uluslarası bir hukuk meselesidir.

19 Ekim tarihinde Akademi Beyoğlu Gençlik Merkezi'nde, Mimar Sinan Üniversitesi Prof. Dr. Berdal Aral "Uluslarası hukuk açısından Gazze krizi" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Konuşmayı sizler için derledik.

FİLİSTİN TOPRAKLARINDA BİR YAHUDİ DEVLETİ KURMA

◾ Öncelikle 1917 yılında gerçekleşen Balfour Deklarasyonu'nda, Siyonistlerin İngilizlerden aldıkları, "Filistin topraklarında Yahudi devleti kurma" sözü tamamıyla hukuğun temel ilkelerini çiğneyen bir karardır.

◾ İsrail yönetiminin, hiçbir hukuki gerekçeye dayandırmaksızın Filistin topraklarını ilhak etmesi, tapu kütüğüne kayıtlı olan taşınmazın mülkiyetinin işgal yoluyla kazanılması yani Medeni Hukuk'un 707. maddesine aykırıdır.

Filistin'deki zulme karşı Müslüman tavrı nasıl olmalı?

İSRAİL, YASAK OLAN TOPLU CEZALANDIRMALAR YAPIYOR

◾ İsrail yönetiminin yıllardır Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlar, hukuksal anlamda toplu cezalandırmanın karşılığıdır. Bu ise yasaktır. Şu anda yapılan toplu cezalandırmanın ana içeriği, Filistinlilerin temel insani ihtiyaçlarını karşılayamamasıdır.

◾ Bunun içinde; yeterli gıda, ilaç , su kaynakları bulunmaması ve en önemlisi can güvenliğinin olmamasıdır. 2023 yılından önce İsrail'in Filistin halkına uyguladığı toplu cezalandırmalara; kara ve deniz yollarında, Gazze şeridindeki halkın geçim kaynağı olan balıkçılıkta, inşaatta ve son olarak eğitim-öğretimdeki kısıtlamaları örnek gösterebiliriz.

SAVAŞ HUKUKUNDA 4 SÖZLEŞME

130 ülkenin bir devlet olarak kabul ettiği Gazze'de bugün; elektrik, telekomünikasyon, ülkeye giriş çıkışlar hukuksuz bir şekilde İsrail konrolündedir.

◾ 20. yüzyılda yayınlanan Savaş Hukuku Sözleşmesi'nde 4 ana madde yer alır. Bunların dördü de savaştaki insanların durumuyla ilgilidir. Geri kalan maddelerden iki tanesinde ise 1970 yılına ait resmi protokol örnekleri bulunur.

◾ Bu protokollere göre "hiçbir şekilde işgal altında tutulan halklara eylemler yapılamaz." Bildirgeye göre İsrail, bugün büyük bir savaş suçu işlemektedir.

Öfke Günü nedir? Filistin'de Öfke Günü ilan edildi mi?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN