Arama

Ziya Paşa'nın özdeyiş haline gelen beyitleri

19. yüzyılın önemli şairlerinden olan Ziya Paşa, aynı zamanda bir devlet adamıydı. Onun yazdığı şiirler, zamanla özdeyiş haline gelerek insanların hafızasında yer edindi. Asırlar geçse de, günlük hayatımızda sıklıkla başvurduğumuz Ziya Paşa'nın beyitlerini sizler için derledik.

Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-yi aklı eserinde

İnsanın varlığını ispat eden husus, emeği neticesinde ortaya koyduğu iştir. Kişinin aklının derecesi ise meydana getirdiği eserinde görünür.

Kim ki korkmaz Hak'dan andan korkar erbâb-ı ukûl
Her ne isterse yapar Hak'dan hirâsân olmayan

Bütün akıl sahipleri, Allah'tan korkmayandan korkar. Çünkü o, Allah korkusu olmadığı için her aklına eseni yapar.

Mevlana'nın Mesnevi-i Şerif'inin ilk 18 beyiti

Âdem olanın hayr olur âdemle kasdı
İnsanlığa insanda budur işte delâlet

İnsan olanın, insanlar için niyeti hayırdır; insanlığa en büyük yol gösterici, işte budur.

Divan edebiyatında derin manaları olan berceste beyitler

Erbâb-ı kemâli çekemez nâkıs olanlar
Rencide olur dîde-i huffâş ziyadan

Noksan olanlar, kemâl sahiplerini çekemezler; çünkü yarasanın gözü ışıktan rahatsız olur. Yarasanın gözünün ışıktan rahatsız olması gibi, değersiz kimseler, olgun ve faziletli kişileri hiçbir zaman çekemezler.

Edebiyat hakkında az bilinen terimler

Felek öyle bir felektir cân alır yerine
Ederse her kime nân-pâre-yî hayât i'tâ

Bu dünya hayatı öyle enteresan bir karaktere sahiptir ki, bir kimseye ekmek parçası kadar hayat verse, onun karşılığında can alır. Dünyada hiçbir şeyin karşılıksız değildir, her şeyin bir bedeli bulunur.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN