Arama

Edebiyat hakkında az bilinen terimler

Edebiyat, bireylerin duygu ve düşüncelerini estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır. Edebiyat alanında yazılan yazıları veya makaleleri anlamak için birtakım terimleri de iyi bilmek gerekir. Çünkü dili iyi kullanma, üslup ve tarzları anlama gibi durumlar, terimlerin karşıladıkları anlamları bilmekten geçer. İşte edebiyat hakkında az bilinen terimler ve anlamları...

  • 1
  • 53
Abdal
Abdal

Hem şiir hem de düzyazıda "derviş" anlamına gelen bu sözcük, halk ozanlarının adının başına ya da sonuna gelerek onların mahlası olarak da kullanılmıştır. (Pir Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal gibi...)

  • 2
  • 53
Acem Koşması
Acem Koşması

Âşıkların, özellikle Anadolu'nun kimi yörelerinde Azerbaycan'a özgü bir ezgiyle okudukları koşma türü.

  • 3
  • 53
Aksan
Aksan

Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliğidir. Ayrıca vurgu demektir.

  • 4
  • 53
Alegori
Alegori

Bir görüntü, yaşantı veya davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde simgelerle canlandırıp dile getirme. Soyut bir düşünceyi heykel ya da resim ile göstermek gibi. Örneğin; Harname, Hüsn ü Aşk, Mantıku't-Tayr alegorik eserlerdir.

  • 5
  • 53
Aliterasyon
Aliterasyon

Şiir veya nesirde ahenk sağlamak için, söz başlarında veya ortalarında aynı ünsüzlerin veya aynı hecelerin tekrarlanması.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN