Arama

Ünlü yazarların kaleminden Müslümanlık

Edebiyat dünyasında kimi isimler var ki, Müslümanlığa dair düşünceleriyle ön plana çıkmışlardır. İslam ve Müslümanlığa dair görüşleriyle kitlelere yön vermişler ve gelecek nesillere ışık tutmuşlardır. Necip Fazıl'dan Sezai Karakoç'a, Tanpınar'dan Nuri Pakdil'e, Mehmet Akif'ten İsmet Özel'e düşünce dünyamıza yön veren ünlü yazarlardan Müslümanlığa dair alıntıları derledik.

Müslümanlık; kalpte ve dinde namütenahi ihlâs ve samimiyet; işte, muamelede sonsuz doğruluk; düşmana karşı harekette de gayet ince bir tedbir dehâsı ve siyaset demektir.

Çöle İnen Nur, Necip Fazıl Kısakürek

Kimileri baba katında Müslümandırlar, kimileri dede katında. Kimilerinde Müslümanlık bir folklor, kimilerinde sararmış bir vesika, hatta kimilerinde utanç da olsa, bu kutsal mirasın taşıyıcıları yine de onlardır...

İslam'ın Dirilişi, Sezai Karakoç

Gene anladım ki bizim şark, Müslümanlık, şu bu diye tebcil ettiğimiz şeyler, bu toprakta kendi hayatımızla yarattığımız şekillerdir. Bize ulûhiyetin çehresini veren Hamdullah'ın yazısı, Itrî'nin Tekbir'i, kim olduğunu bilmediğimiz bir işçinin yaptığı mihraptır.

Mahur Beste, Ahmet Hamdi Tanpınar

Fikirleriyle tarihe yön veren isimlerden İslam'a dair alıntılar

Bizzat İslam kelimesi, ilâhî iradeye boyun eğiş anlamına gelir. İmdi, İslâm'ın birlik, bütünlük kavramı dâhilinde her şey boyun eğmiştir, müslimdir, Müslümandır: Çiçeğe duran ağaç, boy atmakta olan bir hayvan, rengi veya ağırlığıyla bizzat bir taş, basbayağı Müslümandır. Fakat bu teslimiyet (Müslümanlık) onlara bağlı değildir. Onlar kendilerine yön veren kural ve kanunlardan bağlarını koparamazlar. Sadece insan, kendisinin asıl mahiyetini, gerçek özünü unutabilir.

Geleceğimizde İslam Var, Roger Garaudy

Müslümanlık sadece bir tapınma değil, bir yaşam biçimidir, bir dünya görüşüdür.

Biat 2, Nuri Pakdil

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN