Arama

Soğdlar ve Türkler kitabından alıntılar

Soğdlar, Pers kökenli bir topluluktur. Bu topluluk yıllar boyu daima Türkler ile etkileşim içinde olmuştur. Türk-Soğd ilişkisi; Hunlar ile başlamış, Göktürkler ile yükselişe geçmiş ve Uygurlar ile altın çağını yaşamıştır. Başak Kuzakçı'nın kaleminden çıkan Soğd ve Türkler adlı kitap ise Türk- Soğd arasındaki bağlantıyı anlatmaktadır. İşte bu değerli eserden alıntıları sizler için derledik.

🔸

Soğdlar ve Türkler tarihsel süreçte aynı coğrafya içerisinde bir etkileşim içindeydiler. Söz konusu etkileşimin sonuçlarına dair birçok maddi delil mevcuttur. Bu delillerin çapraz sorgusu bize göstermiştir ki Soğdların kültürel etkileşimi Türklerle sınırlı kalmamış temas ettikleri diğer toplumlarla da benzer bir tecrübe yaşamışlardır.

Başak Kuzakçı

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en sevilen 50 şiiri

🔸

Anluşan İsyanı'ndan sonraki dönemde Soğdlar hızlı bir şekilde kaynaklardan kaybolmaya başladı. Böylece Soğdlara dair bilgiler azaldığından onlar hakkında veri toplamak da imkânsız hale geldi. Özellikle, 8. yüzyıldan sonra Kuzey Çin bölgesinde kaynakların neden Soğdlardan bahsetmediğini anlamlandırabilmek mümkündür. Çünkü Soğd aileleri, üzerlerine çöken şüphe nedeniyle kendilerini gizlemiş ve Çin toplumunda hızlı bir şekilde erimeye başlamışlardı.

Başak Kuzakçı

🔸

Soğdlar okuma yazma, dini yaşam, ticaret ve diplomasi gibi Orta Asya'daki neredeyse tüm toplumsal ve siyasi alanlarda iz bıraktı. Dahası, siyasî nitelik taşımayan çeşitli kültürel öğeleri kendi toplumsal bünyelerinde bir araya getirerek çok yönlü bir kültürü terkip eden entelektüel bir imparatorluk vücuda getirdiler.

Başak Kuzakçı

🔸

Soğd ticaretinde ipeğin ayırt edici rolü, Çin'de para işlevi görmesiyle bağlantılıdır. Aslında, Çin'deki para dolaşımı, Batı'da hüküm süren modelden çok farklıydı. Gerçek değeri olmayan, nominal ve ekonomik yaşamın ihtiyaçlarını karşılamak için kronik olarak yetersiz miktardaki metalik bir para birimiyle birlikte, ipek rulosu da bir mübadele aracı olarak hizmet görürdü.

Başak Kuzakçı

Muhyiddin İbn Arabi'nin kaleminden Dürr-i Meknun

🔸

Çin ipeği batıya ilk olarak Türklere karşı Çin'in ittifak siyasetinin bir parçası olarak gönderildi.

Başak Kuzakçı

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN