Arama

Ortak değerimiz: Yer

Dünyanın en eski dillerinden biri olan Türkçe, savaş ve göçler ile geniş bir coğrafyaya yayılır. Türkler, farklı topraklarda devletler kurar ve gelenek, göreneklerini bu minvalde şekillendirirler. İşte tüm bu değişimler sonucunda önce konuşma daha sonra yazı diline yansıyan birbirileri ile benzer pek çok kelime türemiş olur.

ESKİ TÜRKÇE

YER- ORUN

🔹 Günümüzde Anadolu ağzında pek çok Eski Türkçe kelimeler yer almaktadır. Bunlardan biride, Eski Türkçede yaygın olarak kullanılan "yer" yani"orun" sözcüğüdür.

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

YER-JER

🔹 Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesine en yakın lehçelerden biridir. Bu lehçede "yer" sözcüğünü "jer veya erz" kelimeleri karşılamaktadır.

Şu resme kim, qılırdı âh ü efğan,

Gözünden yaş yerine tökülür qan.

Bu duruma öyle âh edip ağlardı ki,

Gözlerinden yaş yerine kan dökülürdü.

Destan-i Ahmed Harami

Eski Türkçe aile sözlüğü

GAGAVUZ TÜRKÇESİ

YER-ORIN

🔹 Oğuz grubunun temsilcilerinden olan Gagavuz Türkçesi, başta Gagavuzya olmak üzere pek çok yerde konuşulur. Bu lehçede "yer" sözcüğü "orın" kelimesi ile karşılık bulmaktadır.

Ateş düştüü yeri yakar.

Ateş düştüğü yeri yakar.

Gagavuz Atasözü

Ortak değerlerimiz "vatan"

TÜRKMEN TÜRKÇESİ

YER-ORUN

🔹 Türkiye Türkçesi ve Türkmen Türkçesi, geçmişten günümüze kadar yakın ilişkiler kurmuş ve tarihsel bir bağ oluşturmuşlardır. Bu tarihsel bağı oluşturan pek çok kelimeler vardır. Onlardan biri de "yer" sözcüğünü karşılayan "orın" kelimesidir.

Oturan-turan yerde

Mereke guran yerde,

Alnına ak gün doğsun,

Ak öye giren yerde.

Oturulup kalkılan yerde,

Meclis kurulan yerde,

Alnına ak gün doğsun,

Ak eve girdiğin yerde.

Türkmen şiiri

Ortak değerlerimiz "sevgi"

KIBRIS TÜRKÇESİ

YER-YER

🔹 Kıbrıs Türkçesi, Türkiye Türkçesine yakınlığı ile dikkat çekmektedir. Bilhassa kullanılan kelimeler ya çok benzer ya da birer bir aynısıdır. "Yer" sözcüğü de aynı manada ve aynı şekilde kullanılmaktadır.

Keçisinin geçtiği yerden oğlağı da geçer.

El beğenmezse yer beğensin.

Kıbrıs Atasözü

Türk lehçelerinde "afet, felaket"

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN