Arama

Mevlana’nın Şiirlerinde Peygamber Sevgisi

Mevlana sadece büyük bir veli değil aynı zamanda çağının büyük şairlerindedir. Eserlerinde kullandığı dil ve duyguları öne çıkaran samimi hava onun dünya çapında kabul gören büyük bir şair olmasını sağlar. Sizler için Mevlana'nın şiirlerinde işlediği Peygamber sevgisini dile getiren beyitlerini derledik. Mevlana şiirleri, Mevlana'da peygamber sevgisi, mesnevi, divanı kebir, fi h ima fih, şiir, şair…

  • 1
  • 10
Mevlana’nın Şiirinde Peygamber Sevgisi
Mevlana’nın Şiirinde Peygamber Sevgisi

Genç baht, bizim dostumuz, can bağışlamak işimiz, meşguliyetimiz.
Bizim aşk kervanımızın başında da cihanın varlığı ile övündüğü Hazreti Mustafa var.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

📌 Beyitte Mevlana, yürüdüğü yolu Efendimize (SAV) dayandırır. Aşk kervanının başı olarak tanımladığı Hz. Peygamber'in (SAV) yolunda olduğunu belirtir. Bu onun takipçilerine bir mesajı ve Hakka karşı olan bir yakarmasıdır.

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Eserleri dışında Mevlana hakkındaki bilgilerin çoğu oğlu Sultan Veled'in "İbtiânâme" isimli eserinden öğrenilmiştir.

Mevlana kimdir?

  • 2
  • 10
Mevlana’nın Şiirinde Peygamber Sevgisi
Mevlana’nın Şiirinde Peygamber Sevgisi

Mustafa Aleyhisselam öyle büyük bir varlıktır ki, ay O'nun mübarek yüzünü
görmeye dayanamadı, bölündü ve O'nun niyazkar bir kölesi iken bu talihe kavuştu.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

📌 Bu mısralarda Efendimiz'in (SAV) büyüklüğüne vurgu yapan Mevlana, ayın yarılması olayını O'nun (SAV) yüzünü görülmesine bağlayarak şiirinde mecaz yapar.

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Mevlana'ya Hudâvendigâr, Belhî, Mevlânâ-i Rûm, Molla Hünkâr, Molla-yı Rûm gibi unvanlar verilmiştir.

Mevlana ve Şeb-i Arus

  • 3
  • 10
Mevlana’nın Şiirinde Peygamber Sevgisi
Mevlana’nın Şiirinde Peygamber Sevgisi

Gönül ile aşk, Ahmed Aleyhisselam ile Hazret-i Ebu Bekir gibi mağara dostu olmuşlardır.
İki mağara dostunun adları iki, canları bir olursa bundan ne çıkar.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

📌 Burada bir vahdet-i vücud göndermesi var. Mevlana'ya göre aşk ve gönül artık bir olmuş iki ayrı ama tek kavramdır. Hz Muhammed (SAV) ve Hz. Ebubekir (RA) de dostlukları ile bir olmuşlardır. İki ayrı isimle bir olmayı temsil ederler.

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Ünlü müelliflerden Eflâki ve Abdurrahman-ı Câmî Mevlana'nın Hz. Ebubekir'in (RA) soyundan geldiğini belirtir.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'den hikmetli öğütler

  • 4
  • 10
Mevlana’nın Şiirinde Peygamber Sevgisi
Mevlana’nın Şiirinde Peygamber Sevgisi

"Küfür karalar giyindi çünkü Hazret-i Muhammed'in nuru geldi.
Ölümsüzlük davulunu çaldılar, ebedi saltanat devri geldi."

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

📌 Efendimizin (SAV) dünyayı teşrifine kadar bir cahiliye dönemi yaşanmaktaydı. Bilhassa küfür her tarafa yayılmış vaziyette idi. Resulallah (SAV) tebliği ile bu perdeyi yırttı. İnsanlığı Allah'ın (CC) nuruna davet etti. Mevlana da "Küfür karalar giyindi çünkü Hazret-i Muhammed'in nuru geldi" mısrası ile bu durumu şiirsel olarak ifade etmiştir.

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Mevlana babası tarafından ilim ile kuşatılmış bir evde dünyaya geldi. Maveraünnehir'de çokça tanınan babası Bahaeddin Veled'in lakabı "Sultanü'l Ulema" idi.

Mesnevi'de yer alan hikâyeler

  • 5
  • 10
Mevlana’nın Şiirinde Peygamber Sevgisi
Mevlana’nın Şiirinde Peygamber Sevgisi

"Hazret-i Muhammed'in sureti bir duvarın yüzüne vursa,
duvarın gönlünden gönül kanı damlar."

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

📌 Resulallah Efendimizin (SAV) sureti tarih boyunca Müslümanları etkilemiştir. O'nun suretinin güzelliğini dile getirmek için asırlar boyunca şairler şiir yazdı. Mevlana da bir Hak ve Peygamber aşığı olarak, "Hazret-i Muhammed'in sureti bir duvarın yüzüne vursa, duvarın gönlünden gönül kanı damlar." Mısraları ile içindekileri dile getirdi.

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Eserdeki şiirler "Sır Kâtibi" denilen yazıcıların Mevlana'nın duygularını dile getirdiği anlarda yazıya geçirmeleri ile ortaya çıkar. Mevlana için şiir; ilahi sırrı izah eden bir terennümdür.

Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah'ın Mesnevi sevgisi

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN