Arama

Keçecizade İzzet Molla'nın beyitleri ve anlamları

Keçecizade İzzet Molla, klasik şiirin son üstadıydı. Oldukça etkili hikemi tarzda beyitler kaleme alan Keçecizade, edebiyatımızda birçok yeniliğe de imzasını attı. Onun yıllardır hafızalarda yaşayan atasözü mahiyetinde birçok beyit bulunurdu. Sizler için, divan edebiyatının son büyük temsilcilerinden Keçecizade İzzet Molla'nın beyitleri ve anlamlarını derledik.

📌Gerdun sitem-i baht-i siyâh etmeğe değmez
Billâh bu gamhâne bir âhetmeğe değmez

Felek, kara bahttan şikâyet etmeye değmez. Billâhi, bu gam yuvası olan dünyanın bir aha karşılık olacak değeri yoktur.

Baht-i siyâh: Kara baht
Sitem-i baht-i siyâh: Kara bahtın sitemi

Edebiyat çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgiler

📌Bir mevsim-i bahârına geldik ki âlemin
Bülbül hâmûş havz tehî gülsitan harâb

Bu âlemin öyle bir bahar mevsimine geldik ki; bülbül susmuş, havuz boş ve gül bahçesi haraptır...

Mevsim-i bahâr: Bahar mevsimi

📌Târmâr etti nice kâkül-i leylâyı felek
Kays ile bu dil-i güm-geşte o sevdâda dahi

Felek, nice güzelin saçını darmadağın etti; Mecnunla bu kendinden geçmiş gönül ise hâlâ o sevdadadır.

Kâkül-i leylâ: Leylânın saçı
Güm-geşte: Kaybolmuş
Dil-i güm-geşte: Kaybolmuş gönül; aşk yüzünden kendini kaybetmiş, çıldırmış olan gönül

Sözünüzün etkisini artıracak beyitler

📌Ser-i Mecnun'da fikr-i kâkül-i Leylî karâr itmez
O viran âşiyâna mürg-i devlet i'tibâr itmez

Gönül kanaatin Kaf (dağında) vücudunu yok etmeyi diler, ünlü Anka (kuşunun) kanadını şöhret çelengi yapmaz.

Aşiyân: Kuş yuvası

📌Ağladım öyle ki şem'-i ruhunu görmeyeli
Düştü pervâne-i dil âteş ararken suya

Al yanağını görmeyeli öyle ağladım ki gönül pervanesi, ateş ararken suya düştü.

Şem: Mum
Dil: Gönül

Divan edebiyatından beyitler ve anlamları

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN