Arama

Gerçek bir entelektüel: Erol Güngör

Sosyal bilimlere dair her alanda çalışma içerisinde olan Erol Güngör, milletimizin son yüzyılda çıkardığı en mühim fikir adamlarındandır. İlgilendiği meseleler ve telif ettiği eserleri ile gerçek bir entelektüel olan Güngör, Sosyal bilimlere dair derin ve dolu bir hafıza ile yazdığı eserleri ile hala zihinlerde yaşamaktadır. Erol Güngör kimdir? Erol Güngör eserleri, sözleri, kitapları, sözleri, nereli…

  • 1
  • 11
Sosyal bilimlere adanan bir ömür
Sosyal bilimlere adanan bir ömür

◾ 1938-1983 yılları arasında yaşayan Erol Güngör zor zamanda konuşabilmesi ve Türk entelektüel hayatı içerisinde ürettikleri ile öne çıkan mümtaz bir kalemdir. Aslen Kırşehirli olan Güngör çocukluğundan itibaren milletimizin meselelerine kafa yorarak bitmez tükenmez bir şevk ile yazdı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken Mümtaz Turhan'ın teşviki ile Felsefe Bölümü'ne geçiş yaparak asıl mecrasına kavuştu.

İngilizce ve Fransızca öğrenen Güngör akademik çalışmalarının yanında muhtelif dergilerde yazı yayınlayarak ilmiş yaşantısını sürdürdü. Bir dönem Amerika'da da bulunan Güngör çalışmaları ile nerdeyse kimsenin haberdar olmadığı "Sosyal Psikoloji" alanını tercih edilen ve konuşulan bir alan haline getirdi.

Erol Güngör hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın

  • 2
  • 11
Bir mücadele adamı
Bir mücadele adamı

◾ Güngör hayatı boyunca fikri tartışmaların içerisinde olan bir isim olmuştur. Onun düşüncesinde milli ve yerli kavramları ciddi bir yer tutar. Ülkemizde var olan Misyonerlik faaliyetlerinden talebelerin uğrak noktası olan mekânlara kadar her şeye vakıf olan Güngör, daima halkın nabzını tutarak fildişi kulesinde bir yaşam sürmedi.

◾ Erol Güngör'ün İslam ve Milliyetçilik hususunda yazıp çizdikleri onu bu önemli alanda kıymetli bir noktaya yükseltti. Hayatı boyunca milletinin safında yer alan mütefekkir, geçmişe ve 20. yüzyıla dair söyledikleri ile çağına damga vurdu.

Kapitalizm klasik üretebilir mi?

  • 3
  • 11
Eserleri
Eserleri

Erol Güngör yıllarca yapılan ilmi okuma ve araştırmalarının getirdiği yetkinlikle bir entelektüelin ilgileneceği tüm alanlarla alakadar yazı yayınlamış, telif eserleri ile talebe ve akranları için önemli bir örnek olmuştur. Erol Güngör'ün telif eserleri;

➡ Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak

➡ Değerler Psikolojisi

➡ Sosyal Meseleler ve Aydınlar

➡ Tarihte Türkler

➡ Dünden Bugünden Tarih-Kültür Milliyetçilik

➡ İslam Tasavvufunun Meseleleri

➡ İslamın Bugünkü Meseleleri

➡ Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik

➡ Türk Kültürü ve Milliyetçilik

➡ Türkiye'de Misyoner Faaliyetleri

10 Maddede İsmet Özel

  • 4
  • 11
Tercüme eserleri
Tercüme eserleri

Velut bir kaleme sahip olan Güngör yaptığı tercümeler ile de ilim tarihimize ve literatürümüze ciddi katkılar sağlamıştır.

➡ Sosyal Psikoloji, Nazariye ve Problemler / D. Krech – R.S. Crutchfield

➡ İktisadi Gelişmenin Merhaleleri / W. Rostow

➡ Yirminci Asrın Manası / Kenneth Boulding

➡ Sanayileşmenin Kültür Temelleri

➡ Sınıf Mücadelesi / Raymond Aron

➡ Batı Düşüncesindeki Büyük Değişme / Paul Hazard

Japon edebiyatından 10 isim 10 alıntı

  • 5
  • 11
Alıntılar
Alıntılar

"Türklere Anadolu'nun kapılarını kesin olarak açan hadise Malazgirt'teki zafer olmuştur. Fakat Türk akıncı birlikleri daha önceden Anadolu'da adeta serbest dolaşır hale gelmişlerdi. Bizans İmparatoru Diogenes iki yüz bin kişiyle Malazgirt'e gelirken bile ordunun gerisini güvenlik altına alamamıştı. Çünkü Türk akıncıları her yerde görünüyor, hiçbir zaman yakalanamıyorlardı."

Sezai Karakoç'un hatıraları

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN