Arama

Mevlana'ya ilham veren şair Feridüddin Attar ve Esrarname’si

Horasan Selçukluları döneminde yaşayan ve Moğollar tarafından öldürülen tasavvuf şairi, İranlı bilgin ve düşünür Feridüddin Attar, Mevlana'nın üzerinde büyük etki oluşturan bir isimdi. Döneminin en önemli şairlerinden ve din bilginlerinden sayılan Attar, birçok eser kaleme aldı. Esrarname, Attar'ın dünyanın değersizliği, dünya ve âhiret mutluluğu, ilim ve amel gibi konulardan bahsettiği ilk tasavvufi mesnevisiydi… İşte Feridüddin Attar'ın hayatı, edebi kişiliği ve alıntılarla Esrarname adlı kitabına dair detaylar…

  • 1
  • 30
MEVLANA'YA İLHAM VEREN ŞAİR: FERİDÜDDİN ATTAR
MEVLANA’YA İLHAM VEREN ŞAİR: FERİDÜDDİN ATTAR

Dünyaca ünlü Mantık'ut-tayr (Kuşların Dili) eserinin müellifi Feridüddin Attar, tasavvufta Mevlevi yolunun öncüsü olan Mevlana Celalleddin-i Rumi'ye ilham kaynağı oldu. Bunun yanında birçok değerli esere imza atarak yüzyıllar boyunca farklı disiplinlerdeki ilimlere yön verdi.

Ekrem Demirli'nin kaleminden "Tasavvuf edebiyat ilişkisi üzerinde:'Dil hikmetin yoludur'"

Feridüddin Attar'ın hayatı

📌Feridüddin Attar, Nîşâbur'da dünyaya geldi.

📌Tam adı Ebu Hamid Feridüddin Muhammed bin Ebu Bekr İbrahim Nişaburî olan ünlü düşünür, eczacılık ve tıp ile meşgul olduğu için "Attar" lakabını aldı ve bu lakapla meşhur oldu.

📌Çocukluk ve gençlik devresi hakkında kaynakların verdiği bilgiler çok farklı ve yetersizdi. Bunun yanında eserlerinden anlaşıldığı üzere gençliğinde bir taraftan attarlıkla uğraşırken diğer yandan ilim tahsil ettiği anlaşılıyordu.

  • 3
  • 30
MOĞOLLAR TARAFINDAN ŞEHİT EDİLDİ
MOĞOLLAR TARAFINDAN ŞEHİT EDİLDİ

📌Attar'ın en önemli özelliğinden biri mutasavvıf yönüydü. Bu yönünün etkisiyle birçok seyahatte bulundu. Irak, Şam, Mısır, Mekke, Medine, Hindistan ve Türkistan'a yaptığı bu seyahatlerden sonra Nîşâbur'a döndü ve orada inzivaya çekildi.

📌Uzun yıllar devam eden bu inzivâ hayatı sonunda oldukça ileri bir yaşta iken Moğollar tarafından Nîşâbur'da şehid edildi.

İran'ın doğusundaki Rezevi Horasanı eyaletine bağlı tarihi Nişabur şehrinde, rubai şiirinin öncüsü Ömer Hayyam'ın anıt mezarına 500 metre mesafede bulunan Attar'ın türbesi her gün birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Feridüddin Attar'ın edebi kişiliği

📌Attar, klasik nazım şekillerinin pek çoğunu kullanmakla beraber daha ziyade mesnevi ve gazelde başarı sağladı.

📌Orijinal rubailer yazmaya çalışsa da bu konuda Hayyam'ın derecesine ulaşamadı.

📌Kaside ve na'tlarını genellikle tasavvufi meseleler ekseninde kaleme aldı. Kasidelerinde özellikle dünyanın geçiciliği üzerinde durarak insanoğlunun uyarılması gerektiğini dile getirdi.

Attar'ın ustalığı tasavvufi gazellerde kendisini gösterdi. Kendisinden sonra gelen şairleri de bu noktada etkiledi. Gazellerinde tasavvuf zevkini, vahdet-i vücûd telakkisini ve ilahi yolculuğun gerekliliklerinden bahsetti.

📌Şiirlerinin çoğunluğunu oluşturan mesnevilerinde ise tasavvufi konuları tercih etti. Mesnevi alanındaki başarısı ile yüzyıllara aşan bir şöhrete sahip oldu. Attar, mesnevilerinde şiire ve edebî sanatlara hâkim üstün bir hikâyeci olarak karşımıza çıktı.

📌Attar'ın sözü akıcı, süsten abartıdan uzak ve sıcaktı. Anlaşılmaz tarafları çok azdı. Eserlerinin çoğunu tasavvufi konuları açıklamak için yazdığından, lafız güzelliğine manayı kurban etmedi.

📌Attar'ın en önemli özelliklerinden biri de ömrünün sonuna kadar hiçbir makam ve rütbe sahibini övmemiş olmasıydı.

Şiirlerinin hepsinde insana ömrünü nasıl geçireceği konusunda etkili hatırlatmalarda bulunarak onu hak yoluna hizmete çağırdı.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN