Arama

Divan edebiyatının üstadı Zati'nin beyitleri ve anlamları

Divan edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Zati, 16. yüzyılda yaşadı. Üstad olarak anılan şair, döneminin en çok şiir yazan kalemlerinden biriydi. Öyle ki üç divan oluşturacak kadar şiiri bulunurdu. Yahya Bey, Baki gibi önemli şahsiyetlere hocalık yapan Zati, birçok gencin yetişmesine de vesile oldu. İyi bir eğitimi olmamasına rağmen yeteneklerini geliştiren usta şairin hafızlarda yer edinen şiirlerini sizler için derledik.

Ayıttı ol peri bir gün düşüne girüren bir şeb
Sevincimden nice yıllar geçiptir görmedim uyku

O periler güzeli, "Günün birinde, bir gece rüyana gireceğim!" diye söz verdi. Bu sözün sevinciyle nice yıllar geçmiyor ki gözüme uyku girmedi!

Ayıttı: Söz verdi
Şeb: Gece

Deryadan ab istemiş olsam serab olur
Ger altuna yapışsam o saat türab olur

O kadar bahtsızım ki denizden bir içimlik su istesem, deniz kuruyup seraba döner; bir altına yapışsam, altın o anda toprak oluverir.

Ab: Su
Türab: Toprak

Edebiyat çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgiler

Bir değirmendir cihan her kimse bekler nevbetin

Dünya bir değirmen gibidir, herkes hakkını almak üzere nöbetini gözetir.

Nevbet: Nöbet

Dediler Zati'ye birkaç gammaz
Baki-i zağ uğurlar sözünü
Dedi ol bülbül-i gülzar-ı sühan
Besle kargayı çıkarsın gözünü

Birkaç dedikoducu gelip Zati'ye "Şu Karga Baki senin şiirlerini çalıyor!" dediler. Söz gülistanının bülbülü olan o usta şair şöyle cevap verdi: "Bunda şaşılacak ne var; besle kargayı, oysun gözünü!"

(Baki, kısa boylu, kara kuru bir adamdı. Burnunun eğriliğinden dolayı onu çekemeyenler "Karga Baki" lakabını taktılar. Bu kıtada anlatılan hikâye ise tam tersinden gerçekleşti.)

Zağ: Karga
Bülbül-i gülzar-ı sühan: Söz gülistanının bülbülü

Sözünüzün etkisini artıracak beyitler

Yagdukca karlar bizi incitdügince kış
Artar yûregi yaggı cihânun karış karış

Karlar yağdıkça kış da bizi incittiğinde cihânın yüreğinin yağları karış karış artar.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN