Arama

Akif İnan’ın Edebiyat ve Medeniyet Üzerine Düşünceleri

Eski edebiyatın son temsilcilerinden olan Akif İnan, aynı zamanda Yedi Güzel Adam arasındaki en çalışkan isimdi. İnan'ın edebiyatla kurduğu ilişki bir dava meselesiydi. Yazdığı yazılar ile edebiyat, medeniyet özelinde milletimizin sorunlarına çözüm arayan şair, daima doğrunun peşinde oldu. Mehmet Akif İnan'ın edebiyat ve medeniyet hakkındaki düşüncelerini bir araya getirdik. Mehmet Akif İnan kimdir? Mehmet Akif İnan eserleri, sözleri, alıntılar, hakkında, edebiyat ve medeniyet üzerine, medeniyet…

Akif İnan’ın Edebiyat ve Medeniyet Üzerine Düşünceleri

📌 "O batı ki, bize yâr olmayandır. Yâr olmak ne demek, bizi iflah etmeyendir. Dört milyon şehit pahasına ancak Anadolu'yu kendisinden kurtarabildiğimizdir."

Mehmet Akif İnan

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Akif İnan Lise yıllarından itibaren her fikirden edebi dergiyi takip ederek şiir ve sanatını beslemiştir.

Nesillere çağrı olan dava adamı: Mehmet Akif İnan

Akif İnan’ın Edebiyat ve Medeniyet Üzerine Düşünceleri

📌 "Batının ulaştığı teknik güçle, medeniyet problemi birbirine karıştırılmamalıdır. Yakın tarihimizin aydınları, yöneticileri bunu gereği gibi ayırt edememişler; tekniği Batı Medeniyetinin bir uzantısı, hatta tecellisi olarak görmüşlerdir. Bugün de aynı yanlışlığı sürdürenlerimiz var. Aydınlarımızın böyle bir yanlışlığa saplanmalarında, batının büyük çıkarları, dolayısıyla yatırımları rol oynadığı gibi, bu şartlandırılmış ortam yüzünden yerli düşünceye bağlı fikir ve sanat adamlarının yetişememesi de önemli bir etken olmuştur. Siyasal emperyalizmin başarısı, kültür ve medeniyet emperyalizminin başarısına bağlıdır."

Mehmet Akif İnan

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Akif İnan çok ciddi bir kitap kurdudur. Okumaları yüzünden okuluna odaklanamamış ve okulunu uzatmıştır.

Zarifoğlu'nun acılarına kardeş olanlar

Akif İnan’ın Edebiyat ve Medeniyet Üzerine Düşünceleri

📌 "19. yüzyıl bizim için felaket oldu. Çöküntü dönemine giriliyordu. İşte bu noktada, bir yandan artan batının zorlamaları, diğer yandan başka çıkış yolu bulamayan bir avuç yarı aydın eylemci, bir hayli gelişmiş bulunan ve kendilerinden çok korktuğumuz batıyı, devlet, millet, kültür ve medeniyet alanında örnek ve önder tanıyarak reformlara giriştiler. Bunun kesin denemesi Tanzimat olayıdır. O tarihlerden beri yapılan devrimlerin genel karakteri, hep bu batıyı örnek tanımaya dayanır."

Mehmet Akif İnan

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Yedi Güzel Adam tabiri adeta edebiyatımızın yedi taşının temsilidir. Akif İnan bu tamlamada eski edebiyata olan vukufiyet olarak tebarüz eder.

Nesillere çağrı olan Mehmet Akif İnan'dan 1 kelime 1 cümle

Akif İnan’ın Edebiyat ve Medeniyet Üzerine Düşünceleri

📌 "Edebiyat malzemesini çağından devşirerek kendini kurar. Ve bunu yaparken dünle de ilgisini sürdürür ve geleceğe uzanır. Gövdesi çağında bir eli geçmişte, öteki eli gelecektedir edebiyatın. Geçmişle ilgisini koparamaz, çünkü çağı ile ilgilidir ve çağı ise geçmişin normal bir uzantısıdır; onun üstüne katlanmıştır. Toplum hayatı bir bütündür; dünü bugünü ve yarını ile kesintisiz bir akış içindedir. Kesintisi olamaz, çünkü yaşanılmaktadır. Millet hayatında kesinti o milletin varlığıyla tamamen yok olması, tarihten silinmesi ile mümkündür ki o da imkânsızdır…"

Mehmet Akif İnan

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Büyük Doğu, Hilal, Edebiyat ve Mavera Akif İnan'ın hayatındaki en müstesna dergilerdir.

Mehmet Akif İnan'a göre "Din ve Uygarlık"

Akif İnan’ın Edebiyat ve Medeniyet Üzerine Düşünceleri

📌 "Son bir buçuk asrımız karanlık geçmiştir. Ondan önceki bir buçuk asır ise alacakaranlık. Aydınlık olan daha önceki dönemlerimizdir. Ve çok uzun sürmüştür. Bizim aslında gerçek hüviyetimizi o dönem tespitler. Kültür ve medeniyetimizin en belirgin örnekleri o dönemlere aittir. Daha sonraki dönemlerimizde ancak bazı uzantılarına rastlıyoruz ama asıl kesif örnekler, o dönemlerdedir. Ona bakarak, ne büyük bir millet olduğumuzu, nasıl bir medeniyet kurduğumuzu anlamaya çalışıyoruz."

Mehmet Akif İnan

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Akif İnan uzun süren üniversite yıllarında bir dönem Türk Ocaklarında müze, kütüphane ve merkezi müdürlük yaparak maişetini sağlar.

Mehmet Akif İnan'ın Aydınlar, Batı ve Biz kitabından 30 alıntı

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN