Arama

Mehmet Akif İnan’a göre “Din ve Uygarlık”

Yedi Güzel Adam'ın fikir yönünden öne çıkan şairi Mehmet Akif İnan, yaşantısı ile bir öncü oldu. Eserleri ile nesillere seslenen İnan, davası uğruna türlü zorluklarla mücadele etti. Sizler için Akif İnan'ın Batı düşüncesini incelediği Din ve Uygarlık kitabından dikkat çekici alıntılar derledik. Mehmet Akif İnan kimdir? Mehmet Akif İnan eserleri, sözleri, alıntılar, hakkında, din ve uygarlık, medeniyet…

Mehmet Akif İnan’a göre “Din ve Uygarlık”

📌 "Rönesans, batının İslam'dan intikam alma hamlesidir. Rönesans öncesindeki düşmanlık daha çok din ayrılığına dayandırılan duygusal ağırlıklı bir düşmanlıktı. Haçlı Seferlerini Papalığın düzenlemesinden de anlaşılacağı gibi bu düşmanlığın temelinde din ayrılığı vardı ama Papalık, bu seferlerle yalnızca Hıristiyanlığı korumaya değil; din koruyuculuğu adı altında Hıristiyanlık âlemini Papalığın çevresinde kenetleyerek siyasi hâkimiyetini de diri tutmayı amaçlıyordu. Onun için Haçlı Seferlerine dinin alet kılınarak siyasi sultasının devam ettirilmesi çabası gözüyle de bakılabilir."

(x) 🔍 Bilgi Notu:
1940-2000 yılları arasında yaşayan şair, yazar ve hareket adamı Akif İnan, kullandığı dil ve davası ile edebiyat tarihimizde saygın bir yere sahiptir.

Nesillere çağrı olan dava adamı: Mehmet Akif İnan

Mehmet Akif İnan’a göre “Din ve Uygarlık”

📌 "Büyük bir ülküsü yok insanın. Küçük gündelik işi, ihtiyaçları, onları karşılayan araçları, monoton ve makine düzeninde bir yaşayışı var. Kendi ve nihayet yakın çevresini aşmayan bir dünyası ve çok silik gayeleri… Bütün beşeriyeti kucaklayan ülkeden yoksun. Eti ve kemiği aşan endişeleri yok. Acıları, hüzünleri, sevinçleri, mutlulukları basit, kişisel, geçici, ölümlü. Ölümsüzlüğe yabancı. Ölüme de yabancı."

(x) 🔍 Bilgi Notu:
İnan baba tarafından Şanlıurfa'nın önde gelen ailelerinden Mirzaali aşiretine, anne tarafından ise Maraşlı Dedeoğlu ailesine mensuptur.

Nesillere çağrı olan Mehmet Akif İnan'dan 1 kelime 1 cümle

Mehmet Akif İnan’a göre “Din ve Uygarlık”

📌 "Temelinde hak din olmayan bir uygarlıksa, insanı çıplak akla ve eşyaya bağımlı kılacaktır her zaman."

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Şanlıurfa'da başladığı lise eğitimini Maraş Lisesi'nde nihayete erdiren İnan Maraş'ta Alaeddin Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt ve Rasim Özdenören ile yakın bir arkadaşlık kurar.

Mehmet Akif İnan'ın Aydınlar, Batı ve Biz kitabından 30 alıntı

Mehmet Akif İnan’a göre “Din ve Uygarlık”

📌 "Gayesi, ufku sınırlandırılmıştır bugünkü insanın. Daha çok kazanmak, daha çok eşya edinmek, vesaire, bir de daha çok yaşamak."

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Lise yıllarından itibaren şiirler yazan İnan'ın ilk eserlerinde Divan Edebiyatı'nın büyük bir etkisi gözlenir.

Mehmet Akif İnan'ın Hicret ve Tenha Sözler'inden 20 alıntı

Mehmet Akif İnan’a göre “Din ve Uygarlık”

📌 "İncelmenin, derinleşmenin, erginleşmenin, anlam kazanmanın uzağına itilmiştir insan. Öteki, öteleri, ötenin ötesini, yeryüzünü, gökyüzünü, toprak altını, yeniden dirilmeyi, hesap vermeyi büyük sevinci, soylu ıstırabı, bütün varlıkların, özellikle insanın kutsallığını, insana karşılık beklemeden yardımda bulunmanın ulviyetini, eşyaların da, gövdesinin de geçiciliğini tefekkür ettiren, kendisini öylece düzenleten bir çağda yaşatılmıyor insan."

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Akif İnan hayatı boyunca gördüğü yanlışları düzeltmek amacıyla hareket eder. Bir haksızlık gördüğünde onu direkt olarak eliyle düzelten bir karaktere sahiptir.

7 Güzel Adam'dan 70 alıntı

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN