Arama

Hanımların hatibi; Esma bint Yezid (ra)

Esma bint Yezid, zeki ve cesur bir hanım sahabiydi. Açık sözlü olmasının yanında, düşündüğünü en güzel şekilde ifade ederdi. Yapısı gereği azimli olan Esma (ra)'nın bir derdi vardı. Allah Resulü'nün (sav) yanında ilmini genişletmek varken; ev işleriyle, ip eğirmekle ya da diğer uğraşlarla meşgul olmak zorundaydı. Bir gün bu sıkıntısını Resulullah'a (sav) arz etti. Aldığı cevap hem onun hem de tüm hanım sahabilerin içini rahatlatmıştı. Esma (ra) o günden sonra "hatibetü'n-nisa" yani hanımların hatibi lakabıyla anıldı. Esma bin Yezid'in (ra) tüm hanımlara örnek olacak hayatını sizler için kaleme aldık.

  • 1
  • 9
Hz. Peygamber'e ilk biat eden hanımlardan Esma bint Yezid (ra)
Hz. Peygamber’e ilk biat eden hanımlardan Esma bint Yezid ra

Esma (ra), zeki ve atılgan bir hanımdı. Açık sözlü olmasının yanında, düşündüğünü en güzel şekilde ifade ederdi.

Esma bint Yezid (ra); Evs kabilesinin Abdüleşheloğulları'na mensup kadın sahabi… Adının Fükeyhe olduğu da söylenir. Babası ve kız kardeşi de kendisi gibi sahabidir. Peygamberimizin (sav) haram ile helali en iyi bilen kişi olarak gösterdiği Muâz b. Cebel'in halasının kızı olan Esma (ra) Hz. Peygamber'e (sav) ilk biat eden hanımlardandır.

(x) Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar

  • 2
  • 9
Zekiydi, atılgandı, cesurdu
Zekiydi, atılgandı, cesurdu

➡ Esma (ra) yapısı gereği azimli bir hanımdı. Zekiydi, atılgandı, cesurdu. Düşündüğünü hemen söyler, kendisini çok güzel ifade ederdi.

➡ Ancak bir derdi vardı. Allah Resulü'nün (sav) yanındaki sahabeler gibi Efendimiz'in (sav) yanına vakit geçirmek varken, ev işlerinden, ip eğirmekten ya da diğer işlerden dolayı bunu gerçekleştiremiyordu.

(x) Peygamber Efendimiz ile ilgili 30 ayet

  • 3
  • 9
Hz. Peygamber'in (sav) huzurundaki konuşması
Hz. Peygamber’in sav huzurundaki konuşması

Esma (ra) ensar hanımlarının ileri gelenlerindendi. Allah Resulü'ne (sav) ilk biat edenlerdendi.

➡ Allah Resulü'nün (sav) huzuruna varışı, O'na biat edişi, O'nun "Size İslam üzere hidayet veren Allah'a hamd olsun, ben sizinle biat ettim." deyişi hala gözlerinin önündeydi.

➡ O zaman daha neyi bekliyordu Esma (ra), Allah Resulü'ne (sav) halini neden arz etmiyordu? Etrafındaki ensar hanımlarının varlığının cesaretiyle soluğu Allah Resulü'nün (sav) yanında aldı.

Hz. Peygamber'in (sav) huzuruna giderek veciz bir konuşma yapması, onun ashabı arasında tanınmasını sağladı.

(x) Peygamber Efendimizin vahiy katipleri

  • 4
  • 9
Efendimizin ashabının dilinden düşürmediği söz
Efendimizin ashabının dilinden düşürmediği söz

▪ Esma (ra) sözlerine; "Anam babam sana feda olsun ya Resulullah!" diyerek başladı. Bu cümle, Efendimiz'in (sav) ashabının dilinden düşürmediği bir sözdü.

▪ Esma (ra) şöyle devam etti:

"Ben sana kadınların elçisi olarak geldim. Allah seni bütün erkek ve kadınlara peygamber göndermiştir. Biz sana ve senin rabbine iman ettik. Kadın olduğumuz için evlerinizde kapanıp kalmış, nefislerinizi tatmin etmiş ve çocuklarınızı karnımızda taşımışızdır. Siz erkekler ise cuma namazı kılmak, camiye ve cemaate çıkmak, hastaları ziyaret etmek, cenazelerde bulunmak, birden fazla hacca gitmek gibi hususlarda bize üstünlük sağlamış bulunuyorsunuz. Bütün bunların en önemlisi Allah yolunda cihad etmektir. Fakat siz hac veya umre için yahut düşmanla savaşmak üzere evinizden çıktığınız zaman mallarınızı biz koruruz, iplik eğirip size elbise yaparız, çocuklarınızı besleriz. Buna göre bizler sizin kazandığınız hayır ve sevaplarda size ortak olamaz mıyız?"

  • 5
  • 9
Efendimiz hem Esma'nın hem de tüm hanımların içini ferahlatmıştı
Efendimiz hem Esma’nın hem de tüm hanımların içini ferahlatmıştı

▪ Esma'nın (ra) bu sözlerini ciddiyetle dinleyen ve takdir eden Efendimiz (sav), etrafını aydınlatan bir gülümseme ile ashabına, "Siz bir kadından, din konusunda sorduğu bir soruda bundan daha güzel söz işittiniz mi?" dedi.

▪ Daha sonra, bir kadının eşiyle güzel geçinmesinin ve sıcak bir yuva inşa etmesinin bu saydığı tüm üstünlüklere denk olduğunu, söyledi. Ve bu haberi diğer tüm hanımlara ulaştırmasını istedi. Efendimiz (sav) hem Esma'nın (ra) hem de tüm hanımların içini ferahlatmıştı.

▪ Bu olaydan sonra Esma "hatîbetü'n-nisâ" lakabıyla anıldı.

(x) Savaşlarda gösterdiği cesaretle tanınan kadın sahabi: Ümmü Umare

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN