Arama

Gökkuşağı oluşumunu izah eden matematik alimi Kemaleddin Farisi kimdir?

On dördüncü asırda İran'da yetişen büyük matematik ve fizik bilgini Kemaleddin el-Farisi, zamanın büyük din ve fen alimlerinden Kutbeddin Şirazi'nin öğrencisiydi. Fiziğin temel konularından biri olan optik sahasındaki başarılı çalışmalarıyla tanındı. Gökkuşağının teşekkülünü izah etti. İşte Kemaleddin Farisi hakkında bilgiler...

  • 1
  • 12
İslam dünyasındaki fizik çalışmaları
İslam dünyasındaki fizik çalışmaları

İslam dünyasındaki fizik çalışmaları İbn Sina, İbnü'lHeysem, el-Cezerî, Kemaleddin el-Farisî ve Takiyüddin er-Raşid gibi bilim adamları tarafından geliştirildi..

Müslüman bilim adamları ve buluşları

  • 2
  • 12
Fizik çalışmalarında üzerinde durulan konular
Fizik çalışmalarında üzerinde durulan konular

Fizik çalışmalarında üzerinde durulan konular genellikle ışığın sapma, yansıma ve kırılması, su saatleri, mekanik saatler, özgül ağırlıklar gibi alanları kapsardı. Fizik bilgilnlerinin işlediği konular bugün optik, mekanik, jeofizik, botanik vb. gibi bağımsız çalışma alanlarını oluşturdu.

9 asır önce icat edilen Filli Su Saati nasıl çalışıyordu?

  • 3
  • 12
İbnü'l Heysem kimdir?
İbnü'l Heysem kimdir?

İslam dünyasının "Optiğin Babası" olarak anılan en büyük fizikçi ve bütün çağlarda yetişmiş optikçilerin en büyüklerinden birisi olan İbnü'l Heysem, aynı zamanda bir astronom, matematikçi ve tıp bilginidir. Aristoteles ve Galen'in eserlerine çözümleyici açıklamalar yazmış olan Heysem'in en önemli eseri Kitabü'l Menazir Batı dünyasındaki bilimsel çalışmalara kaynak oldu, Bacon ve Kepler üzerinde büyük bir etki yaptı. İbnü'l-Heysem optiğini doğuda sürdüren Kemaleddin Farisî ve Kutbeddin Şirazî oldu.

Dünyanın ilk gerçek bilim adamı: İbnü'l Heysem

  • 4
  • 12
Gökkuşağı oluşumunu izah etti
Gökkuşağı oluşumunu izah etti

Heysem gökkuşağını bulutların meydana getirdiğini iddia ederken, Farisi "Tenkihü'l-Manazir" adlı eserinde güneş ışığının su damlacıkları içinde iki defa kırılmasından meydana geldiğini savunmuştur. Ayrıca o gökkuşağının renklerinin oluşmasında da öncekilerden farklı açıklamalar yapmıştır.

Kemaleddin el-Fârisi'nin doğum ve ölüm tarihlerinde net bir bilgi yoktur. Modern kaynaklarda 665 (1267) yılında doğduğu, 718'de (12 Ocak 1319) elli üç yaşında iken Tebriz'de öldüğü belirtilir.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN