Arama

Avrupa’ya İslam'ı yayan derviş: Sarı Saltuk

Yesevi Dergahından çıkıp Balkanlarda İslam'ı yayan Horasan eri Sarı Saltuk, henüz Osmanlı kurulmadan evvel İslam'ı ve Anadolu irfanını tanıtmak için yollara düşer. Savaşları önce gönüllerde kazanan, ölüme sevgiliye koşar gibi koşan bu manevi önder, Avrupa'yı ve Anadolu'yu birbirine bağlayan gönül köprüsü olur. Vefat ettiğinde sevenleri, birbirinden farklı yerlerde Sarı Saltuk adına onlarca türbe inşa eder.

Tarihimizin ve kültürümüzün önde gelen simaları yüzyıllar geçse bile milletimizin gönül dünyasında yaşamaya devam eder. Dede Korkut'tan Nasrettin Hoca'ya, Hoca Ahmet Yesevî'den Yunus Emre'ye, Oğuz Kağan'dan Fatih Sultan Mehmed'e kadar adları ciltlere sığamayacak olan önderler sadece yaşadıkları coğrafya parçasında değil, bütün Müslüman dünyasının gönlünde saygıyla yaşar.

➤ Bu manevi önderlerden birisi olan Sarı Saltuk, 13. yüzyılda yaşamış Türk kültürünün ve tarihinin önde gelen efsanevi şahsiyetlerindendir.

https://www.instagram.com/p/Cnl65whBfDu/

Anadolu ve Balkanların Müslümanlaşmasında derin etkiler bırakan Sarı Saltuk, kendisinden bir asır sonra pek çok Balkan toprağını fethedecek Fatih Sultan Mehmed'e zemin hazırlar.

📌 Bilgi Notu:

1463 yılında Fatih Sultan Mehmed'in Bosna Krallığı ve müttefikleri Macar Krallığı ile Hersek Düklüğü arasında gerçekleşen savaşı kazanmasıyla Osmanlı ordusu Bosna'yı fetheder ve 300'den fazla Balkan mevkisini ele geçirir.

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti

Arnavutluk, Kosova, Makedonya ve Bulgar topraklarına kadar ilerleyen Sarı Saltuk'un manevi çabaları sayesinde, Dobruca Babadağı kasabasında ve İsakça'da halkın çoğu Müslüman olur.

➤ Balkanlarda halk tarafından çok sevilen Sarı Saltuk, bölgede bilge birisi olarak şöhret kazanır. İnsanlar İslam hakkında bilgiler öğrenmek için sık sık Sarı Saltuk'u ziyaret ederler. Bu nedenle Sarı Saltuk'un ikamet ettiği yerler birer dergaha dönüşür.

Bosna'daki bayram sofralarının vazgeçilmezi Osmanlı mirası baklava

Dervişler Tekkesi

➤ Mostar'ın içinden geçen ve Bosna-Hersek'in en büyük nehirlerinden olan ''Neretva''nın kenarındaki Dervişler Tekkesi, Bosna'nın yerel halkı olan Boşnakların hızla Müslümanlığı seçmesinde çok önemli bir rol oynar.

➤ Özellikle Sarı Saltuk'un tekkede gösterdiği büyük çaba daha sonra fetihle beraber gelecek fütuhata adeta çekirdek olur ve kimin inşa ettiği bilinmeyen bu tekke bölgede İslam'ın bir merkezi haline gelir.

II. Abdülhamid'in inziva mekanı: Ertuğrul Tekke Camii

➤ Gittiği her diyarda çok sevilen, adı menkıbe ve hikayelere konu olan Sarı Saltuk'un vefat ettiği haberini alan insanlar birbirinden farklı yerlerde, birbirlerinden habersiz Sarı Saltuk için türbe inşa ederler.

➤ Böylece Romanya Babadağ, Bulgaristan Kaliyakra, Bosna Hersek Vlagay, Makedonya Ohri, Arnavutluk Kurya, Edirne Babaeski, Niğde Bor gibi yerlerde ona ait birbirinden farklı 7 adet türbe inşa edilir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN