Arama

II. Abdülhamid'in inziva mekanı: Ertuğrul Tekke Camii

Osmanlı'nın oldukça zor döneminde tahta geçen Sultan Abdülhamid, otuz üç yıllık hükümdarlığı boyunca tüm zorluklara göğüs gerer ve milletinin başında dimdik ayakta durur. İçeride ve dışarıda gerçekleştirdiği siyasetlerle devleti ayakta tutmasının yanı sıra yaptırdığı şaheserlerle de farkını gösterir. Bu eserlerden biri Ertuğrul Tekke Camii'dir.

🔷 Osmanlı Devleti XIX. yüzyılın son çeyreğine girerken büyük bir karmaşa ve saldırı altındadır. Devlet-i Aliyye, Balkanlar'da Rusya ve Avusturya'nın kışkırtmasıyla uğraşırken, doğuda yine Rusya'nın saldırıları ile boğuşur.

🔷 İçeride ve dışarıda savaşlarla uğraşan devletin başına, sorumluluğunun ne kadar ağır olduğunun farkında bir isim geçer. 1876 yılında tahta çıkan II. Abdülhamid, otuz üç yıllık hükümdarlığı boyunca zorluklara göğüs gerer, milletinin başında dimdik ayakta durur ve elinde tuttuğu İslâm sancağından bir an olsun ayrılmaz.

Abdülhamid'in 33 yıllık başarısının sırrı neydi?

🔷 Sultan Abdülhamid, politik zekasıyla içeride ve dışarıda yaptığı siyasetle devleti ayakta tutar. Dış ilişkilerde denge siyaseti izlerken, içeride güven odaklı politika izler.

🔷 İlme, kültür ve sanata verdiği önemle dikkat çeken sultan, yaptırdığı şaheserlerle de farkını gösterir. Okumayı ve tefekkür etmeyi çok seven padişah, tasavvufa da yakınlık gösterir. Hükümdarlığı boyunca kendi hazinesinden pek çok cami yaptırır. Beşiktaş'ta yer alan Ertuğrul Tekke Camii, sultanın yaptırdığı ibadethaneler arasında farklı bir yer edinir.

33 yıllık nişane: Yıldız Sarayı

🔷 Sultan II. Abdülhamid bu mabedi 1887 yılında Şazeli Tarikatının ileri gelen şeyhlerinden, Şeyh Hamza Zafir Efendi adına yaptırır.

Caminin adı, Osmanlıların atası Ertuğrul Gazi'den ve Abdülhamid'in Domaniç yöresi Türkmenlerinden oluşturduğu Ertuğrul Alayı'nın ibadetine tahsil edilmesinden gelir.

🔷 Ertuğrul Külliyesi içerisinde; cami, tekke, kütüphane, misafirhane ve türbe bulunur. Hem cami hem de tekke olarak kullanılan yapı, farklı mimarisiyle göz alıcı güzelliktedir.

20 maddede Abdülhamid'in 33 yıllık başarısının sırrı

🔷 1896 yılında II. Abdülhamid tarafından Osmanlı'nın baş mimarı olarak tayin edilen Raimondo D'Aronco, 1905-1906 yılında caminin batı tarafına türbe, kitaplık ve çeşme ilave eder.

🔷 Yıldız Sarayı'na çok yakın bir konumda bulunan cami, İslam aleminin çeşitli bölgelerinden gelen alimleri de ağırlar.

🔷 Rivayete göre yapılış gayelerinden biri, İslam dünyasının liderliğini elinde bulunduran Osmanlı'nın prestijini göstermektir.

🔶 Güneydeki hünkâr kapısının üzerinde bulunan 1887 tarihli inşa kitabesinde yer alan manzum, camiyi II. Abdülhamid'in yaptırdığını doğrular ve padişahın halifeliğine vurgu yapar:

"Emiru'l- müminin Abdülhamit Han Hüda-agâh
Tarîk-i Hak-resân-ı Şazeliye yaptı bu dergâh
Muhakkak rûh-ı pâk-i Şâzeli kurb-ı ilâhiyede
Bekâcû-yı kemâl-i şevket u icab eder her-gâh
Güher-i târihini nazm eyledi sadık kulu Muhtar
Bu dergâhtır tecelligâh-ı feyz-i sırr-ı illallah"

Sultan II. Abdülhamid'in saklı mirası

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN