Arama

Astronomi çalışmaları ile tanınan Müslüman alim: Merraküşi

Müslüman alim Merrâküşî, 12'inci yüzyılda yaşadı; bilim dünyasına yaptığı katkılarla asırları aştı. Matematik, coğrafya, tıp ve astronomiyle uğraşan Merrâküşî, asıl ününü astronomi alanındaki üstün başarılarıyla kazandı. Özellikle astronomiye dair problemlerin çözümünde kullandığı ve geliştirdiği yöntemler bu bilim dalında devrim niteliğindeydi. Çeşitli gözlem aletlerinin düzenlenmesine ve kullanımına dair verdiği önemli bilgiler, kendisinden sonra gelen astronomi alimleri için yol gösterici oldu.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 8
ASTRONOMİNİN GELİŞMESİNDE MÜSLÜMANLARIN ROLÜ
ASTRONOMİNİN GELİŞMESİNDE MÜSLÜMANLARIN ROLÜ

Gökyüzünün izlenme sebeplerinden biri de Müslümanların, Dünya'nın her yerinden kıbleyi bulabilmesi gerekliliğiydi. Bu da ancak Güneş ve Ay'ın konumunun izlenmesiyle mümkündü.

Kur'an-ı Kerim'de geçen göklerle ilgili ayetlerin anlamının araştırılması konusunda da astronomi bilmek oldukça önemliydi. Dini sebeplerle astronomi, bin yıl öncesinin Müslüman âlimleri için merkezi bir alana dönüştü; ortaya koydukları bilgi ve eserler ise yüzyıllar boyunca geçerliliğini korudu. O âlimlerden biri de Merrâküşî idi…

  • 2
  • 8
MERRÂKÜŞÎ KİMDİR?
MERRÂKÜŞÎ KİMDİR?

Merrâküşî'nin nisbesinden Merakeş'te doğduğu veya yetiştiği anlaşılır. Kahire'de bulunduğu ve burada astronomiye dair çalışmalar yaptığı bilinir.

Câmiʿu'l-mebâdiʾ ve'l-gâyât fî 'ilmi'l-mîkât adlı eserinde yer alan 1281 yılına ait güneş ve yıldızlarla ilgili tablolar onun bu tarihte hayatta olduğunu gösterir. Bu sebeple bazı modern kaynakların ölüm tarihi olarak verdiği 1262 yılı doğru değildir.

Müslüman alimlerin icat ettiği astronomi aletleri

  • 3
  • 8
ASTRONOMİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIYLA TANINDI
ASTRONOMİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIYLA TANINDI

Câmi'u'l-mebâdi' incelendiğinde onun kendinden önceki ilmî birikime hakkıyla vâkıf olduğu anlaşılmakta ve Batlamyus, Hârizmî, Fergânî, Bettânî, Ebü'l-Vefâ el-Bûzcânî, Bîrûnî, Zerkâlî, Câbir bin Eflah gibi bilginlerin matematik ve astronomiye dair çalışmalarından yararlandığı ve onlardan çeşitli nakillerde bulunduğu görülür.

  • 4
  • 8
ASTRONOMİK HESAPLAMALARI BAŞARIYLA UYGULADI
ASTRONOMİK HESAPLAMALARI BAŞARIYLA UYGULADI

Astronomiyle ilgili kendi gözlemleri ve hesaplama sonuçları ile çeşitli gözlem aletlerinin düzenlenmesine ve kullanımına dair verdiği önemli bilgilerdir.

Onun özellikle gözlem aletlerinin tarihi konusunda en değerli kaynak olma vasfını taşıyan Câmi'u'l-mebâdi' adlı eseri için Kâtib Çelebi "bu sahada yazılanların en büyüğü" ifadesini kullanmıştır.

  • 5
  • 8
ÖĞRENCİLER İÇİN KALEME ALDIĞI ASTRONOMİ ESERİ
ÖĞRENCİLER İÇİN KALEME ALDIĞI ASTRONOMİ ESERİ

Bu alanda çalışma yapacak öğrencilerin de göz önünde bulundurularak hazırlandığı anlaşılır.

Merrâküşî, bu eserin yazılma amacını, yaygınlaşmış birtakım yanlış görüşlerin ıslahı, uzun bir şekilde ele alınan konuların özeti, eksik kalan kısımların tamamlanması ve bunların yanında kendisinin ulaştığı sonuçların ortaya konulması şeklinde ifade etmektedir.

İslam uygarlığındaki astronomi çalışmaları

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN