Arama

diye bir şey olabilir mi?

Nebevi tıp diye bir şey olabilir mi?

Müslümanlık başlangıçta Arapların içtimai hayatlarından ve geleneklerinden koparak ortaya çıkmış olsa bile zamanla belli başlı bir gelenek teşkil etti. Üstelik bu gelenek gittiği yerlerdeki örflerle karışarak daha karmaşık yapılar kazandı. Günümüzde birçok Müs