Arama

Ali Fuat Başgil kimdir? Ali Fuat Başgil’in hayatı…

Ali Fuat Başgil, ömrünü adil bir yaşam ve devlet anlayışına adamış; yazdığı yazılarla pek çok alanda geniş kitlere hitap etmiş bir isim. İlimle dolu bir hayat sürmüş, henüz lise çağında Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla okulu yarıda bırakarak cepheye koşmuştu. Savaşın ardından eğitimini tamamlayan Ali Fuat Başgil, 46 yaşında "ordinaryüs profesör" unvanını aldı. 27 Mayıs ihtilâlinden sonra muhafazakâr halk kitlelerinin duygu ve düşüncelerine tercüman olarak milletin umudu olan Başgil, ölümle tehdit edildiği için siyasetten çekildi ancak fikirleri pek çok insanı etkiledi. Peki, Ali Fuat Başgil kimdir? Ali Fuat Başgil'in hayatı…

  • 1
  • 18
ALİ FUAT BAŞGİL KİMDİR?
ALİ FUAT BAŞGİL KİMDİR?

Ali Fuat Başgil, Osmanlı'nın son dönemlerinde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşayan, saygın, bilgili ve benzersiz kişiliği ile önde gelen kültür, hukuk ve siyaset adamlarından biriydi.

Ali Fuat Başgil, 1893 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu ve ilkokulu burada, ortaokulu ise İstanbul'da okudu.

  • 2
  • 18
EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKIP CEPHEYE KOŞTU
EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKIP CEPHEYE KOŞTU

Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından dolayı lise tahsilini yarıda bırakarak yedek subay teğmen rütbesiyle askerlik görevine başladı.

4 yıl Kafkas Cephesi'nde savaştı. 1918'de Fransa'ya giderek, Paris Buffone'da lise tahsilini tamamladı. 1921 yılında Paris Grenoble Hukuk Fakültesi'nde üniversiteye başladı. "Boğazlar Meselesi" konulu teziyle "doktor" unvanını kazandı.

  • 3
  • 18
GENÇ YAŞTA PROFESÖRLÜK UNVANI ALDI
GENÇ YAŞTA PROFESÖRLÜK UNVANI ALDI

Ayrıca Paris Siyasi Bilimler Yüksekokulu ile Sorbonne Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Felsefe bölümünden diploma aldı. Lahey Devletler Hukuku Akademisinin kurslarına katıldı. Burayı bitirip sertifikasını aldıktan sonra 1929'da Türkiye'ye döndü. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurumuna Genel Müdür Yardımcısı olarak tayin edildi.

1930 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde açılan imtihanı kazanarak "doçent" oldu. Bir yıl sonra "profesörlüğe" yükseldi. İstanbul Üniversitesi'nin kurulması üzerine Anayasa Hukuku derslerini okutmak üzere bu üniversiteye geldi. Görevi sırasında Mülkiye Mektebinde hocalık, İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebinde müdürlük yaptı.

  • 4
  • 18
46 YAŞINDA ORDİNARYÜS PROFESÖR OLDU
46 YAŞINDA ORDİNARYÜS PROFESÖR OLDU

1937'de Hatay Cumhuriyeti'nin anayasasını hazırladı ve Hatay'ın bağımsızlığı konusunda Cenevre'de toplanan Milletler Cemiyeti Komisyonu'nda Türk heyetinin hukuk müşavirliğini yaptı. 1939 yılında "ordinaryüs profesör" oldu.

Türkiye'de ilk defa iş hukuku derslerini ihdas etti, müfredat programını hazırladı ve hocalığını yaptı. 1938 - 1942 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığını yaptı.

  • 5
  • 18
TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ GELENEĞİNE SAHİP ÇIKTI
TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ GELENEĞİNE SAHİP ÇIKTI

Batı kültür ve değerlerini gereği gibi özümseyerek yararlı ve uygun kısımlarının alınmasını savunan, aynı zamanda Türk-İslam medeniyetinin öz değerlerine sırt çevirmeyen bir aydın olarak, birçok eser kaleme alan Ali Fuat Başgil, ilmin saygınlığını muhafaza etmekten, düşüncelerini açıkça ifade etmekten hatta bu uğurda hapse girmekten bile çekinmedi.

Demokrasi, hukukun üstünlüğü, düşünce ve inanç hürriyeti, gerçek manada laiklik, insan hakları gibi konuları büyük bir vukufiyetle ele aldı. Sorunlara ışık tutan orijinal analiz ve eleştirilerde bulundu. 1947 yılında Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti'ni kurdu. 1952'de Pakistan'da, 1959'da Ürdün'de toplanan İslam kongrelerinde ve 1959'da Almanya'da yapılan Hukuk kongresinde Türkiye'yi temsil etti.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN